Póschovu záhradu upratovali dobrovoľníci

Ako sme už informovali, na sobotu 6. septembra sa v rožňavskej Póschovej záhrade chystala brigáda. Zorganizovalo ju občianske združenie Otvor dvor v rámci svojho najnovšieho projektu Pósch revital.
Za celým nápadom a napísaním značnej časti žiadosti o grant stojí najmä Slavo Gál, ktorý nedávno inštaloval knižnicu z prerobenej telefónnej búdky vo vstupnej hale Nemocnice sv. Barbory v Rožňave. Vhodný grant našiel Števo Černák z o. z. Otvor dvor, člen komisie cestovného ruchu pri MZ Rožňava.
Občianske združenie Otvor dvor získalo finančné prostriedky na niekoľko aktivít, ktoré by mali priniesť do parku život – ľudí, ktorí sa tam chcú stretávať a využívať celý priestor spolu so svojimi blízkymi a priateľmi.
V sobotu (6.9.) sa členovia a priatelia tohto združenia zúčastnili prvej etapy revitalizácie Póschovej záhrady. Za zhruba tri hodiny intenzívnej práce sa podarilo dvadsiatke dobrovoľníkov zbaviť bazén nánosov a zakorenenej zelene. Vnútorné steny boli očistené od machu a iných nečistôt.
Z okolia lavičiek boli odnesené veľké sklenené črepiny z rozbitých fľašiek a tabuľového skla. Pieskovisko bolo „oslobodené“ od zarastajúcej trávy. Od chodníka pri plote bola odnesená kopa starého biologického odpadu. O jeho množstve svedčí plný kontajner, ktorý poskytli Technické služby mesta Rožňava (TSM).
Projekt sa uskutočňuje v spolupráci Mesta Rožňava, ktoré zámer revitalizácie potvrdilo uznesením mestského zastupiteľstva, a občianskeho združenia Otvor dvor. Združenie získalo financie  na revitalizáciu vďaka podpore firmy Baumit.
V ďalších etapách sa má pristúpiť k samotnému sfunkčneniu fontány, očisteniu sochy a inštalovaniu nových lavičiek.
Ak máte nejaké návrhy a nápady, prípadne by ste sa radi sami zapojili do revitalizácie, alebo by ste radi finančne prispeli,  ozvite sa na email občianskeho združenia otvor.dvor@gmail.com

Podporuje ich aj mesto

„Myšlienka revitalizácie je stará už pár rokov a až teraz to dostáva konkrétnu podobu,“ uviedol Peter Marko, zástupca primátora Rožňavy. Pripomenul, že mestské zastupiteľstvo svojim uznesením odsúhlasilo účasť mesta, ako garanta projektu.
Ako ďalej uviedol, mesto sa podujalo revitalizovať jazierko s fontánou – vodonepriepustnosť, vodovodnú prípojku, kablovú prípojku s revíznou správou, vybudovanie šachty pre čerpadlo vody, dodať čerpadlo s montážou, teda odborné práce, ktoré sú nutné k prevádzkovaniu.
„No a samozrejme, mesto bude znášať aj náklady za elektrinu, vodu a dodávku lavičiek,“ pokračoval. Predbežné odhadované náklady sú vyčíslené v sume do 5 tisíc eur.
„Občianske združenie Otvor dvor a OZ Rožňava sa podujali na vykonanie čistiacich prác sochy, úpravu priestoru a zelene, úpravu stomov a pní, úpravu chodníka vyštrkovaním, prípadné natieračské práce, teda práce, ktoré si vedia občania vykonať sami s cieleným riadením a to aj s podporou TSM,“ dodal.
Pokračovanie revitalizácie je plánované na jar s ukončením do 31. júla 2015.
Foto: o. z. Otvor dvor

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery