Pomôžte spolu s nami

Vianočná zbierka Pomôžte spolu s nami je jeden z najväčších charitatívnych projektov Slovenskej humanitnej rady a Nadácie Tesco, ktorý je v tomto roku realizovaný už po desiaty raz.
Slovenská humanitná rada je národné dobrovoľnícke centrum humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií, pôsobiacich v sociálnej oblasti.
Ide o organizácie, ktoré poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť a organizujú rôzne aktivity v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Činnosť všetkých členských organizácií je založená na práci dobrovoľníkov.
Nezisková organizácia Barborka n. o. sídli v areáli NsP sv. Barbory Rožňava a. s. v priestoroch 0. poschodia bývalého detského oddelenia. Poslaním organizácie je poskytovať sociálne služby. Poskytuje ich v zariadení podporovaného bývania od januára 2010 a v domove sociálnych služieb od apríla 2011. Kapacita zaradenia je 21 klientov.
Cieľovou skupinou zariadenia sú zdravotne ťažko postihnutí klienti s duševným postihnutím a somatickými komplikáciami ochorenia. Vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšeniu životnej situácie zdravotne ťažko postihnutých ľudí a ich rodinných príslušníkov aj formou rehabilitačných činností a sociálneho poradenstva.
„Výnos zo zbierky bude použitý na zakúpenie zariadenia rehabilitačnorelaxačnej miestnosti. Ak prispejete na zbierku, zlepšíte podmienky života klientom a zabezpečíte im potrebnú starostlivosť,“ uviedla Ivana Antalová, riaditeľka Barborka n. o.
Dobrovoľníci vykonávajú zbierku v priestoroch HM Tesco v Rožňave od 29. novembra do 23. decembra. Štedrí darcovia budú odmenení vianočným darčekom z kreatívnej dielne klientov Barborka n. o.
Informácie o výške vyzbieraných finančných prostriedkov budú po každom zbierkovom víkende zverejnené prostredníctvom médií a prostredníctvom webových stránok www.itesco.sk a www.shr.sk i v regionálnych médiách.
Ilustračné foto: iTesco.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli