Pomôcť môžeme všetci

Občianske združenie Gotická cesta podporuje obnovu pamiatok na turistickej trase s rovnomenným názvom. Aktuálne sa snaží získať na túto svoju činnosť aj podporu podnikateľov a verejnosti kampaňou „2 % pre pamiatky“.
Získanú sumu v celom rozsahu rozdelia ako príspevky na reštaurovanie cenných pamiatok na turistickej trase Gotická cesta.
„V roku 2014 to bude reštaurovanie oltárov v Roštári, Brdárke, Markuške, Koceľovciach a v Gočove, mortuária v Ochtinej a ďalších, ako je napríklad obnova nástenných malieb v evanjelickom kostole v Dobšinej a reštaurátorský výskum nástenných malieb v rímskokatolíckom kostolíku v Henckovciach,“ spresnila Edita Kušnierová, historička umenia.
Ako ďalej uviedla, občianske združenie sa zameriava na pomoc pri obnove pamiatok v ťažko skúšanom regióne horného Gemera. V oblasti, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi oltármi. V súčasnosti sú to prevažne kostoly Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
„Po ukončení ťažby v 2. polovici 20. storočia región upadol. Niet tu sily, ktorá by bola schopná udržiavať kultúrne pamiatky, a tie sa dostávajú do stavu ohrozenia,“ zdôraznila ďalej.
Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za administratívnej pomoci občianskeho združenia uchádzajú o príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95 % nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5 %.
„Občianske združenie Gotická cesta im v tom pomôže a všetky získané finančné prostriedky rozdelí práve na tento účel,“ dodala na záver.
Podrobnejšie informácie o združení a potrebné tlačivo nájdete aj na stránke združenia Gotická cesta.
Dokument – Tlačivo Vyhlásenie  2 % pre o. z. Goticka cesta
Foto: o. z. Gotická cesta

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery