Podnet na prokuratúru podpísal aj Kuhn

Podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu v súvislosti s inštaláciou pamätnej tabule Vasilovi Biľakovi zaslali na Generálnu prokuratúru SR poslanec parlamentu Peter Osuský, predseda OKS Ondrej Dostál spolu s podpredsedami Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Jurajom Petrovičom a Ivanom Kuhnom.
Agentúru SITA o tom informoval Ondrej Dostál.
Politici zaslali podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov, výroby extrémistických materiálov, rozširovania extrémistických materiálov a prechovávania extrémistických materiálov.
„K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov mohlo podľa nášho názoru prísť v súvislosti s inštaláciou pamätnej tabule Vasilovi Biľakovi v obci Krajná Bystrá v okrese Svidník a jej slávnostným odhalením dňa 21. februára 2015 a s vystúpením predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku vo vysielaní televízie TA3 dňa 23. februára 2015,“ uvádza Dostál.
Žiadajú prešetriť aj to, či niektorí z účastníkov slávnostného odhalenia pamätnej tabule nespáchali trestný čin aj ako členovia extrémistickej skupiny, keďže podľa zákona sa extrémistickou skupinou rozumie „spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu“.
Dostál tiež upozorňuje, že by bolo potrebné preveriť, či „KSS svojou činnosťou nenapĺňa skutkovú podstatu uvedených trestných činov, a teda či jej predstaviteľov a členov nemožno považovať za členov extrémistickej skupiny spolčených za účelom spáchania trestných činov extrémizmu.“
Kuhnovým kolegom v Mestskom zastupiteľstve v Rožňave je aj poslanec Milan Capák, nominant KSS.
10526134_10153338807879311_1167829615041869896_n
Podnet na začatie trestného stíhania vo veci odhalenia pomníka V. Biľakovi podali 25. februára na Generálnu prokuratúru SR Mgr.Art. Viera Dubačová, Ing.Arch. Lucia Štasselová, Juraj Smatana a Radoslav Sloboda.
„Podľa nášho názoru týmto došlo k naplneniu skutkových podstát viacerých trestných činov proti ľudskosti podľa dvanástej hlavy prvého dielu Trestného zákona, vrátane trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, a v rámci “slávnostného aktu odhaľovania” aj k  popieraniu a schvaľovaniu zločinov politických režimov,“ uvádzajú signatári podnetu.
Odhalenie pamätníka Vasilovi Biľakovi odsúdil Ústav pamäti národa, odmietavé stanovisko vyjadrili pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ku ktorému sa pripojili aj riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič a riaditeľ Ústavu politických vied SAV Miroslav Pekník.
Biľakovi odhalili 21. februára pamätník v jeho rodnej obci Krajné Bystré. Pamätník nasledujúcu noc výtvarníci Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz postriekali na protest červenou farbou.
Zdroj: SITA, ÚPN, HÚS SAV Foto: Archív Peter Kalmus
Vasil Biľak: V auguste 1968 nám uhasili horiaci dom

Stanovisko Historického ústavu SAV k odhaleniu pamätníka Vasilovi Biľakovi

Ako pracovníci Historického ústavu SAV, ale aj ako občania, vyjadrujeme svoje odmietavé stanovisko k odhaleniu pamätníka vysokému komunistickému funkcionárovi Vasilovi Biľakovi. Rozhodne protestujeme proti tomu, aby sa u nás pod rúškom práva na vyjadrenie názoru oslavoval a legendarizoval človek, ktorý celou svojou politickou činnosťou v rôznych a najmä v najvyšších funkciách v štruktúrach komunistickej diktatúry toto právo hrubo, cynicky porušoval a bol spoluzodpovedný za prenasledovanie tisícov osôb a ich rodín iba preto, že chceli právo na slobodu slova využiť.
Na túto skutočnosť iniciátori a aktéri odhalenia pomníka Vasila Biľaka zámerne zabúdajú. Znova sa pokúšajú deformovať dejiny podľa svojich úzkych politických a ideologických cieľov, zbabelo sa skrývajúc za naivné či demagogické vyjadrenia falošného lokálpatriotizmu. Ich postoje sú nielen v diametrálnom rozpore s výsledkami odborného bádania historikov, ale aj hrubo ignorujú a podceňujú historické skúsenosti a vedomie spoločnosti.
História nehodnotí svojich protagonistov podľa ich úmyslov, ani podľa ich partikulárnych populistických skutkov, ale hovorí o ich zodpovednosti. V prípade Vasila Biľaka to bola otvorená a vedomá kolaborácia s okupačnou mocnosťou, organizovanie diskriminácie a prenasledovania tisícov spoluobčanov v mene falošnej ideologickej chiméry. Túto skutočnosť nikdy nepochopil ani sám V. Biľak a nechcú, alebo ju nevedia akceptovať ani jeho politickí obdivovatelia a nasledovníci, ktorí sa snažia urobiť z tejto skutočne temnej postavy našich dejín legendu. Akoby sa tu znova opakovali snahy o idealizáciu a ospravedlňovanie vedúcich postáv hnedej totality, ktorým sa na Slovensku tiež odhaľujú pamätníky. Absencia kritickej reflexie vlastných národných a štátnych dejín je jedným z pretrvávajúcich dlhov, ktoré sužujú našu spoločnosť a robia zlé meno Slovensku v zahraničí.
Vasil Biľak patrí do moderných slovenských dejín, no určite nie na účelovo sfalšovaný pomníkový piedestál!
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ Historického ústavu SAV.
K stanovisku Historického ústavu SAV sa pripojili:
Stanislav Mičev (riaditeľ Múzea SNP)
Miloslav Čaplovič (riaditeľ Vojenského historického ústavu)
Miroslav Pekník (riaditeľ Ústavu politických vied SAV)

ÚPN odsudzuje odhalenie pamätníka Vasiľovi Biľakovi

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s poľutovaním prijal správu o odhalení pamätníka bývalému ideologickému tajomníkovi Komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi 21. februára 2015 v jeho rodnej obci Krajné Bystré. K tomu poskytol pre médiá nasledovné vyjadrenie:
„25 rokov po páde železnej opony sa čoraz častejšie stávame svedkami relativizovania pravdy o našej minulosti. Dôkazom toho je, že napríklad príslušníci bývalej ŠtB aj naďalej poberajú vysoké výsluhové dôchodky a vysokému komunistickému funkcionárovi Vasiľovi Biľakovi dokonca postavili pamätník, čím ho de facto „rehabilitovali.“ Nepopieram zásluhy Vasiľa Biľaka pre rodnú obec Krajné Bystré v období, keď patril k vrcholným predstaviteľom komunistického režimu. No napriek tomu vnímam snahu zástupcov obce s rozčarovaním.
Odhalenie pamätníka spojené s udelením čestného občianstva osobe, ktorá má na svedomí inváziu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 a následnú okupáciu bývalého Československa, vnímam ako výsmech obetiam komunistického režimu a provokáciu pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov. Som presvedčený, že Vasiľ Biľak nesie zodpovednosť za obete z augusta 1968, za osudy tisícok jednotlivcov, či celých rodín počas komunistickej normalizácie.
Z hľadiska vyrovnávania sa s obdobím neslobody považujem túto iniciatívu za rovnako nebezpečnú, ako pokusy neonacistov ospravedlňovať nacistické zločiny. ÚPN prejavuje úctu účastníkom a veteránom protikomunistického odboja a tisíckam spoluobčanov, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpeli počas komunistickej totality. Odmietame sa nečinne prizerať, ako zásluhou straty pamäte sa z bývalých prenasledovateľov stávajú novodobé obete.
V mene ÚPN vyjadrujem rozhodný protest proti tomu, aby sa na Slovensku, 25 rokov po skončení komunistickej totality začali stavať pamätníky nepotrestaným členom a exponentom zločineckých organizácií, akou zjavne boli aj KSČ a KSS. Vyzývam všetky demokratické sily na Slovensku, aby sa pripojili k protestu a odsúdili takúto a podobne zvrátené iniciatívy, ktoré sú znevážením pamiatky obetí komunistickej totality. Žiadny kultúrny dom v obci Krajné Bystré, či iné zásluhy Vasiľa Biľaka v prospech jeho rodákov nemôžu ospravedlniť zlo a zločiny, ktoré boli vďaka KSČ a KSS počas viac ako 40 rokov a aj za jeho pôsobenia vo vrcholných straníckych funkciách spáchané.“
Dr. Tibor UJLACKÝ, PhD., kancelár a hovorca ÚPN

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery