Počas týždňa zdravia si zacvičili, zmerali akí sú hluční a pomohli prírode

Žiaci Základnej školy na Ulici pionierov si v uplynulých dňoch doslova zgustli na týždni zdravia. Do jeho organizovania sa pod vedením učiteľky Kerekešovej zapojili mnohí učitelia i žiaci. Podarilo sa tak pripraviť veľmi bohatý program.
Žiaci ani učitelia neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale rôznorodosť podujatí ich pohltila.
Pondelok venovali komplimentom. A podľa zúčastnených sa ich nazbieralo dosť. V priebehu dňa mali záujemcovia možnosť posvietiť si na ukazovatele svojho zdravia prostredníctvom Poradenského centra ochrany a podpory zdravia v Rožňave a konzultovať výsledky vyšetrení.
V utorok merali hluk a zistili, že v tak veľkej škole je ho naozaj dosť. V triedach sa vytvárali oddychové zóny, cez prestávky znela relaxačná hudba. Popoludnie bolo vyhradené Iron Body cvičeniu v telocvični.
Streda bola ovocným a zeleninovým dňom. Žiaci si priniesli dohodnutý druh ovocia na desiatu, prispôsobili mu i oblečenie, zhodnotili si navzájom tematické nástenky. Trieda s najvyšším počtom bodov získala zdravú odmenu – ovocno-zeleninový košík. Popoludní si žiaci aj učitelia zacvičili v telocvični v rytme tónov Zumby.
Štvrtok začal hneď ráno Maratónskym behom v parku pod školou. Zapojilo sa doň 12 tried, vedenie školy, vyučujúci, pridali sa i deti z MŠ na Ulici pionierov. Výdrž, elán a dobrá nálada im veru nechýbali. Zúčastnení odbehli 1 802 kôl, spolu 468 520 metrov. Výkon hodný uznania.
Rušno však začalo byť pred školou okolo 13-tej hodiny, keď sa približne 120 prihlásených účastníkov pripravovalo na cyklotúru do Betliara. O bezpečnosť sa počas celej trasy starala polícia. Akciu si vychutnali nielen mladší i starší žiaci, učitelia, ale i rodičia a starí rodičia. Dúšok chutného čaju, radosť z výkonu a dobrý pocit, prispeli k výbornej nálade.
Vyvrcholením Týždňa zdravia bol projektový deň – Deň zdravia v piatok. Žiakov čakalo 5 stanovíšť, ktoré symbolizovali 5 hriechov voči telu, vďaka ktorým chorľavie. Zaoberali sa chorobami tela, škodlivými návykmi a rozprávali sa o ich vplyve na zdravie.
V telocvični si dali riadne do tela pri skákaní cez švihadlo, cez lavičku, overovali svoju kondíciu a výdrž pri brušákoch, drepoch, klikoch, atď.
Pri 3. stanovišti sa venovali problematike budovania osobnosti – žiaci uvažovali, ako na nás vplýva egoizmus, závisť, agresivita. Vyhodnocovali a komunikovali svoje pocity z komplimentov.
Pod heslom „Majme smelé sny a snažme sa ich plniť svojou prácou“ si žiaci sformovali vlastné želania a ich plnenia si budú priebežne na nástenke vyhodnocovať.
Postupne si prešli i stanovište s antistresovými omaľovánkami, zamýšľali sa nad dôležitosťou odbúravania stresu, poznávali i túto možnosť relaxu. Žiaci debatovali aj o potravinovej pyramíde, hodnotili svoje stravovacie návyky.
Žiaci 5. a 9. ročníka v rámci Dňa Zeme urobili poriadny kus záslužnej práce, keď vyčistili náučný chodník v Zádielskej tiesňave.
Okrem týchto stanovíšť sa žiaci zúčastnili podľa ročníkov besied s témou extrémizmu, o racionálnej strave, prostredníctvom psychologickej poradne diskutovali o sexualite, dievčatá sa mohli poradiť o svojich problémoch s pleťou s kozmetičkami.
Vychutnali si tiež masáž, venovali sa cvičeniam s SM systémom, v školskej jedálni súťaženiachtiví pripravovali chutné nápoje.
Sobota patrila výstupu na Volovec. Krásne počasie, elán a dobrá nálada sprevádzali účastníkov po celý deň. Opečená klobáska po takom výkone chutila.
Spracované z tlačovej správy žiackeho parlamentu ZŠ Ul. pionierov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery