"Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš"

Dnešnou Popolcovou stredou sa v Rímskokatolíckej a ďalších kresťanských cirkvách začína 40-dňové pôstne obdobie pred slávením najvýznamnejších sviatkov cirkevného roka – Veľkej noci.
Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto Popolcová streda v praxi pripadá na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou, ktorá bude v tomto roku 5. apríla.
Počas svätých omší v katolíckych kostoloch dnes kňazi robia znak kríža na čelo veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium“.
Popolcová streda teda pripomína veriacim vlastnú konečnosť. Je to deň pokánia, modlitieb a prísneho pôstu.
Popolcová streda môže pripadnúť na niektorú stredu medzi 4. februárom a 11. marcom. Je to pohyblivý sviatok, rovnako ako Veľká noc a na ňu nadväzujúce kresťanské sviatky (Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha svätého a ďalšie).
Pôst v Rímskokatolíckej cirkvi trvá od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele (5.4).
Dnešnou Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie pred Veľkou nocou aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku i v ďalších cirkvách, osobitne však tento deň neslávia. Dôraz kladú hlavne na prvú pôstnu nedeľu, ktorú kresťania tentoraz oslávia 22. februára.
Pre gréckokatolíkov (katolíkov byzantsko-slovanského obradu) sa pôst podľa Gregoriánskeho kalendára začal o dva dni skôr – už v pondelok 16. februára.
Pravoslávni veriaci, ktorí sa riadia podľa Juliánskeho kalendára, majú tento rok začiatok pôstu v pondelok 23. februára.
Zdroj: TASR Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery