Oživenie Mária bane

Do Mária bane by sa mal vrátiť na jeseň opäť život. Kanadsko-slovenská firma Global Minerals Slovakia v nej po dočasnom útlme oživuje projekt dobývania žily Strieborná.
V tej sa podľa geologického prieskumu nachádza ruda s obsahom železa, medi, striebra, zlata, antimónu, ortute a ďalších kovov. Malo by ich byť asi 18, čo znamená perspektívne ložisko, do ktorého sa oplatí investovať.
Baňa je už tretí rok zatopená do výšky 45 m pod povrchom a voda z nej vyteká v blízkosti Nadabulej.
Investori mienia baňu enviromentálne zabezpečiť, odčerpať vodu, dať do poriadku podzemné priestory a postaviť úpravňu. Z nevyužitých priestorov chcú zriadiť spolu s mestom a baníckym spolkom Bratstvo banský skanzen.
Pre Rožňavu by to malo mať dvojaký veľký význam: vytvorenie asi 300 pracovných miest a oživenie tradícií v meste.
Mária baňa patrí medzi najstaršie ložiská v okolí Rožňavy. Meď a striebro v nej dobývali už v 14. storočí. Vrchol dosiahla v osemdesiatych rokoch, keď bola považovaná za najperspektívnejšie ložisko bývalého štátneho podniku Železnorudné bane.
Foto: Preshowminerals.szm.sk
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery