V okrese Rožňava je na sociálne dávky odkázaných vyše 9 tisíc ľudí

Dávky v hmotnej núdzi v marci tohto roka na Slovensku dostávalo takmer 112,8 tis. osôb. Oproti februáru išlo o pokles o 181 ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 26,1 tisíc.
Najväčší podiel ľudí, poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu, bol na konci minulého mesiaca už tradične v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.
Okres Rimavská Sobota vykázal 14,8 tis. ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 17,54 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Revúca bolo 6,8 tis. poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 16,88 % z počtu obyvateľov tohto okresu.
V okrese Rožňava bolo v marci tohto roka 14,67 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 9,2 tis. sociálne odkázaným osobám.
Viac ako 20 % nezamestnanosť má päť okresov
Miera nezamestnanosti bola na konci marca tohto roka vyššia ako 20 % v piatich okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Kežmarok, Rožňava, Revúca a Poltár.
Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota. Na konci minulého mesiaca v ňom miera nezamestnanosti dosiahla 26,91 %, čo je medziročný pokles o 2,80 percentuálneho bodu.
Nasleduje okres Kežmarok, kde sa miera nezamestnanosti ku koncu marca tohto roka medziročne znížila o 3,13 percentuálneho bodu na 21,59 %. Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Revúca. V ňom bola miera nezamestnanosti 20,47 %, čo je medziročne menej o 5,99 percentuálneho bodu.
Okres Rožňava vykázal ku koncu marca tohto roka mieru nezamestnanosti 20,36 %. Oproti marcu vlaňajška je to menej o 3,73 percentuálneho bodu.
Ilustračné foto: ÚPSVaR Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery