Odpady, ktoré nemusia byť

PZ - SPZ 2 akcia_30_11_09Priatelia Zeme vyzývajú k činnosti: do Celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadov sa zapája celé Slovensko.
Každý rok sa v Slovenskej republike vyprodukuje také množstvo komunálneho odpadu, že by zaplnilo 880 futbalových ihrísk do výšky 1 metra. Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.
Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov bude občanov motivovať k tomu, ako odpadom v prvom rade predchádzať. Dátum 30.11.– 6.12.2009 sa v ďalšom ročníku stane symbolickým týždňom, ktorý upozorní obyvateľov miest i obcí na to, ako byť aktívnym občanom.
Katarína Vrábľová tvrdí: ,,Väčšina komunálnych odpadov ktoré na Slovensku produkujeme, končí nenávratne na skládke alebo v spaľovni.“ Priatelia Zeme – SPZ preto počas celoslovenského týždňa aktivít pripomínajú základné kroky odpadovej hierarchie, a to 1. Minimalizuj, 2. Opätovne používaj a 3. Recykluj.
Pre tých, ktorí nevedia ako na to, ponúkajú desiatky zaujímavých tipov pre zníženie odpadov aj na svojej stránke, www.priateliazeme.sk/spz  . Vyše 60 tipov a praktických rád tak môžu využiť nielen jednotlivci, ale i obce, školy a občianske združenia.
Zapojiť sa však môžu aj nenáročne: kúpou väčších balení a koncentrátov, uprednostňovaním lokálnych potravín, využívaním oboch strán papiera, nálepkou na schránku ,,Nevhadzujte reklamy“, či požiadaním vlastnej banky o zasielanie elektronických výpisov.
Kto má naopak motiváciu urobiť niečo viac, môže v domácnosti zaviesť separovaný zber, postaviť si kompostovisko, požiadať obec o zavedenie separovaného zberu, či obchod o predaj nápojov vo vratných fľašiach.
Okrem praktických, tvorivých a osvetových nápadov na aktivity však Priatelia Zeme – SPZ ponúkajú aj informačné materiály, plagáty a kontakty. Záujemcovia si tiež môžu vytlačiť informačnú výstavu, ktorá sa dá prezentovať na Obecnom úrade či v škole.
Už teraz je pritom známe, že do týždňa aktivít sa rôznymi spôsobmi zapojí minimálne 90 škôl, 10 obcí, mnohí jednotlivci i občianske združenia. Týždeň aktivít totiž ponúka priestor aj pre tvorivé a netradičné činnosti.
Zaujímavosťou je hľadanie najzbytočnejšie zabaleného výrobku, ktorému je potrebné vytvoriť vhodnú alternatívu, či tvorba komiksu v duchu odpadovej hierarchie.
PZ - SPZ akcia 30_11_09Celotýždňové podujatie začalo pondelkovým briefingom pre médiá pred Dómom svätej Alžbety v Košiciach, kde po krátkom stretnutí s novinármi prezentovalo svoju výzvu Slovensku 150 detí z košických škôl, vytvárajúc veľký živý nápis: „TRIEĎME ODPAD“.
Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú: ,,Podľa Správy o stave životného prostredia sme v roku 2007 vyprodukovali 309 kg komunálnych odpadov na osobu,“ komentuje Katarína Vrábľová, pričom pokračuje: ,,Len 5% z tohto množstva sa zrecyklovalo a ďalších 5% z celkového množstva kompostovalo. Slovensko by pritom mohlo byť schopné zhodnotiť 80% komunálnych odpadov.“
Realizácia Celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadov je umožnená vďaka projektu ,,Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného života“, podporeného Recyklačným fondom a tiež vďaka projektu ,,Viac recyklácie, menej znečistenia“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Viac informácií vám poskytne Katarína Vrábľová, projektová manažérka, vrablova@priateliazeme.sk , 0908 656 799.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery