Ocelníka podporil iba Kováč

Poslanci sa na svojom stredajšom rokovaní zaoberali aj návrhom nezávislého poslanca Romana Ocelníka (na snímke celkom vpravo).
Ten svoj návrh, „aby z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie poslanci, členovia komisií, zástupcovia zriaďovateľa v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, OŠR pracovali od schválenia tohto návrhu do 31.12.2011 bez nároku na odmenu“ podal písomne už v januári.
Primátor Vladislav Laciak (Nez.) vyzval poslanca Ocelníka, aby svoj návrh na rokovaní zastupiteľstva uviedol. „Moment, si to pozriem. V podstate navrhujem zrušiť odmeny pre poslancov po dobu do konca roka. Trvám na tom, ako som to uviedol, čiže nič k tomu nemám čo dodať,“ reagoval Ocelník. 
Keď ho primátor vyzval na spresnenie návrhu, uviedol: „Ako si mi to pri prijatí potvrdil, že nebude sa to týkať ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ a týchto vecí. Si spomínal, že toto na komisiách vypadne, táto časť, čiže táto časť nie, čiže len tá prvá časť.“ Primátor navrhol vec preložiť na marcové rokovanie zastupiteľstva spolu s bodom Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta. „Tento bod teraz chcem prejednať,“ trval na svojom poslanec Ocelník.
„Váš návrh je podložený nejakými číselnými vyjadreniami, koľko sa ušetrí financií?“ – spýtal sa predkladateľa návrhu poslanec Matúš Bischof (OKS). „Zoberiem teraz kalkulačku, vyrátam to, nie je problém, len to by bolo nejaké zdržanie kým by som tieto čísla hodil do kalkulačky, to je úplne jednoduché vyrátať, kolega tu spomína nejakých dvadsať tisíc eur,“ odpovedal mu poslanec Ocelník. „Trvám na tej prvej časti, poslanci a členovia komisií. Bodka.“
„Celý tento poslanecký návrh je zmätočný, lebo sú tu uvedené skutočnosti, ktoré neplatia, preto aj ťažko k tomu sa dá hlasovať. Na komisiách sme jednotne hlasovali, že je to nesprávny návrh a týmpádom nesúhlasíme s týmto návrhom. Momentálne, keď takto pán poslanec Ocelník rieši, že sťahuje tú ďalšiu časť poslaneckého návrhu, ja mám pred sebou celý poslanecký návrh a ja o tom chcem hlasovať, lebo to je v bode programu,“ upozornil v diskusii poslanec Viktor Baláž (Nez.). 
„Teraz som to rozdelil a uzavrel na tej prvej časti a ja na tomto trvám, o tomto chcem dať hlasovať. Poslanci, členovia komisií. Bodka. Len toľko,“ odpovedal mu Ocelník.  
„Tak ako som bol proti tomu, aby sa zvyšovali odmeny pre poslancov (pozn.red.: návrh poslanca Bolačeka) vzhľadom na ekonomickú situáciu, zároveň si ale nemyslím, že  by sme mali pracovať zadarmo. Každý z nás tomu venuje značnú časť svojho voľného času. Ako sa hovorí, čas sú peniaze, tzn. ja bude hlasovať proti tomu,“ zapojil sa do diskusie Ivan Kuhn (OKS).
„Pán poslanec Kuhn. Ja by som to asi takto videl, že teraz navrhujem čo navrhujem a keď dosiahneme nejaké výsledky v priebehu jedného roku, som za, dajme si aj dvesto na mesiac, nemám s tým problém, ale v provom rade nejaké výsledky dosiahnime a toto je nejaký ten zámer,“ kontroval aj jemu poslanec Ocelník.  
„Ak som to dobre pochopil, tak v podstate chceš vlastne aj ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na komisiách, dať nulu. Nielen nám, ale aj všetkým, ktorí sa z verejnosti zúčastňujú na komisiách. Dobre som to pochopil?“ – spýtal sa navrhovateľa poslanec Dušan Pavlík (Nez.) „Dobre si to pochopil,“ zareagoval stručne Ocelník.
Za návrh pooslanca Ocelníka hlasoval spolu s ním iba poslanec Karol Kováč (Nez.), dvaja poslanci sa zdržali, 13ti poslanci boli proti.
Foto & Video: Inforoznava.sk
Dokument: Poslanecký návrh Romana Ocelníka 
HLASOVANIE: 

   Za:

Ing. Karol Kováč  Roman Ocelník    

   Proti:

PaedDr. Viktor Baláž  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček
 Pavol Burdiga  Peter Džačár Mgr. Dionýz Kemény  Ľudovít Kossuth
Mgr. Radoslav Kovács Bc. Ivan Kuhn, MA Ing. Peter Marko PaedDr. Janka Mičudová
Ing. Dušan Pavlík      

   Zdržali sa:

 František Focko Mgr. Dušan Pollák    

 
Anketa: Kto vás najlepšie zastupuje?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery