Novú expozíciu otvoria v apríli

Počas uplynulého roka, v mesiacoch september – december, realizovalo  SNM-Múzeum Betliar celkovú obnovu priestorov Gotického paláca hradu Krásna Hôrka.
Prípravné práce – konzultácie s architektom, statikom, pamiatkovým úradom – začali už skôr, počas mája.  K úplnému uzavretiu priestorov Gotického paláca došlo až v čase rekonštrukcie schodiska a konečnej úpravy novej drevenej podlahy v priebehu decembra.
Najprv bola odinštalovaná expozícia v Gotickom paláci, demontované vitríny a všetky zbierkové predmety boli umiestnené v depozitári SNM – Múzea Betliar. Predmety určené na konzervovanie a reštaurovanie boli prenesené do centrálneho depozitára múzea v Betliari, konzervovanie e reštaurovanie ešte priebežne prebieha v dielňach.
V prvej fáze boli realizované demolačné práce, ktoré pozostávali z odstránenia pilierov a ďalších prvkov (podstavcov, panelov) z umelého kameňa. Nasledovala úprava strechy tmelením a obíjaním drevenými lištami.V ďalšej fáze bolo kováčom demontované pôvodné kovové zábradlie a vykonané prípravné murárske práce, aby mohli byť osadené drevené trámy a nová podlaha. Pozostávali zo zamurovania kovových konzol odporučeným statikom do dier v stenách, aby bola čo najmenej zaťažená pôvodná obvodová kamenná stena paláca.
Po demontáži interiérových prvkov z umelého kameňa bolo odhalených viacero poškodení pôvodnej podlahy z pieskovca na prízemí Gotického paláca, preto bolo nevyhnutné, aby bola podlaha prebrúsená a poškodené časti opravené dolievaním a čistením špeciálnymi roztokmi (napr. fľaky od oleja, žuvačiek a pod.). Takto upravená podlaha bola natretá špeciálnou ochrannou politúrou na mramor a prírodný kameň, ktorá predlžuje životnosť kameňa a chráni ho pred následným znečisťovaním.
Po osadení trámov a ich dostatočnej fixácii bola položená nová podlaha z masívnych smrekových dosiek po celej ploche poschodia Gotického paláca čím sa podlahová plocha zväčšila na 149 m².  Pri úpravách bolo využívané výlučne drevo z červeného smreka, nakoľko ide o stavebný materiál použitý aj pri pôvodnej výstavbe strechy a drevenom obložení stropu.
Návrh nových nosných trámov a vyrovnávacích nosníkov si môžete pozrieť tu:

Zároveň prebiehali elektroinštalačné práce. Následne boli všetky nové drevené prvky v interiéry vrátane trámov a podhľadových dosiek ošetrené náterom proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu. Podlaha bola vytmelená, prebrúsená a natretá špeciálnym tvrdým voskovým olejom v matnej úprave.
V poslednej fáze bolo vyrobené a osadené nové schodisko a obvodové lišty, ktoré boli taktiež prebrúsené, vytmelené a naolejované. Po ukončení elektroinštalačných prác boli upravené steny stierkovaním a tmelením.
Modernizáciu výstavného a expozičného Gotického paláca má na starosti Oddelenie histórie, výstavnej činnosti a propagácie Múzea Betliar a realizuje sa pod dohľadom Mgr. Lenky Bischof PhD. Na scenári a librete s ňou spolupracovala Mgr. Silvia Lörinčíková.
Projekt, na základe ktorého táto inštitúcia získala finančné prostriedky z prioritných projektov  na rekonštrukciu vo výške 50. 000,- €, vypracovala  Mgr. Lenka Bischof, PhD. Múzeum na rekonštrukciu vyčlenilo 19.000,-  z vlastných zdrojov, tie ešte nevyčerpalo.
Priestory Gotického paláca budú vymaľované počas jarných mesiacov, špeciálnou silikátovou farbou určenou na historické budovy.
Po  vymaľovaní priestorov nasledujú posledné, dokončovacie práce – upratovanie, inštalovanie novej expozície a doplnenie pomocných inštalačných prvkov, harmonogram  je nasledovný:
– demontáž posledného kusu zábradlia (na točitom schodišti, kde bolo ponechané z bezpečnostných dôvodov),
– povrchový nástrek točitého schodiska,
– inštalácia nového zábradlia (ide o rovnaký typ zábradlia, aké bolo inštalované na Likavskom hrade – na snímke vľavo, iba drevené madlo bude z dubového masívu a väčšie),
– povrchový náter nového schodiska (podlaha je už hotová, kvôli poklesu teplôt nebolo možné vykonať v decembri),
– úprava stien (čistenie),
– stierky (na vlhkosťou poškodených častiach stien),
– maľovanie (v spolupráci s pamiatkarmi bola vybratá sivo-béžová silikátová farba od nemeckého výrobcu – značka KEIM, kt. má cca 40-ročnú záruku na stabilitu farby (ide o to najkvalitnejšie, čo sa v súčasnosti vyrába), špeciálny odtieň zo sady „prírodný kameň),
– elektroinštalácia bude následne dokončená po vymaľovaní (hrubá elektroinštalácia a EZS sú hotové),
– montáž vitrín, sklá a časť vitrín sú už na hrade, ide o špeciálne na mieru vyrábané vitríny – prachotesné, z bezpečnostného kaleného skla s leštenými hranami v kombinácii s oceľovými soklami, masívnym dubovým rámom (prírodná úprava) a interiérom zo skla a MDF olivovej farby a béžovej farby s LED-osvetlením na prízemí (kde sa bude svietiť aj počas dňa, lebo je zatemnené) a halogénovým na poschodí (príležitostné osvetlenie), kovové časti vitrín budú mať rovnaké vyhotovenie ako zábradlie
– ukončenie reštaurátorských a konzervátorských prác;
– montáž vitrín a príprava expozície.
Slávnostné otvorenie je naplánované na 30. apríla 2011 pod záštitou SNM – Múzea Betliar, spojené s kultúrnym programom pre pozvaných hostí i verejnosť. Tento dátum, alebo nasledujúce veľkolepé  – celoslovenské – podujatie, ktorým je Noc Múzeí a Galérii, už tradične konaná v polovici mája, si vyberie aj samotná obec na slávnostné otvorenie sezóny, ktorým chce založiť každoročne sa opakujúcu tradíciu.
Okrem spomínaných dám sa na rekonštrukcii spolupodieľali  aj nasledovní odborníci: Ing. Miroslav Timár – architektonický návrh, Tibor Praštiak – umelecké rezbárstvo,  Peter Hanula – umelecké kováčstvo, Jozef Karlík – výroba vitrín.
Múzeum Betliar nemalo problém ani s poskytnutím prehľadu čerpania finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu a tak doň môžte nahliadnuť kliknutím sem:  prehľad čerpania finančných prostriedkov
Zdroj a foto: Mgr. Lenka Bischof  PhD., SNM Betliar

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli