Novelizovaný banský zákon sa dotýka aj Rožňavy

Únia miest Slovenska (ÚMS) zaslala do parlamentu žiadosť o odmietnutie návrhu zákona o banskej činnosti.Ten je v programe jeho nastávajúcej schôdze, pričom novelizuje aj tzv. banský zákon s paragrafom o vecnom bremene.
Podľa generálneho sekretára ÚMS Mariána Minaroviča je novelizácia zákona protiústavná. Ako ďalej uviedol, ohrozuje životné prostredie, kultúrne a prírodné dedičstvo, znižuje možnosti rozvoja miest a obcí a nerešpektuje ich suverenitu ani národný záujem hospodárneho využívania prírodného bohatstva.
Kateřina Ventusová z Greenpeace Slovensko uviedla, že návrh umožní vznik vecného bremena na všetkých územiach, ktoré sú rozhodnutím banského úradu určené ako dobývací priestor. „V praxi by to znamenalo, že vlastníci pozemkov, na ktorých sú takéto priestory určené, by nemohli svoj majetok využívať podľa svojej vôle,“ zhrnula.
Predstavitelia Greenpeace sa obávajú, že ak by zákon prešiel v navrhovanej podobe, ťažba nerastov, ktorých ložiská sa nachádzajú pod pozemkami, by automaticky dostala prednosť. Predpokladajú tiež, že podľa návrhu by mohli ťažiari voľne vstupovať na súkromné pozemky, pričom majitelia by museli strpieť dočasné umiestnenie zariadenia ťažobných spoločností.
Únia upozorňuje, že paragraf o vecnom bremene sa dotýka približne 320 dobývacích priestorov, ktoré v niektorých prípadoch prekrývajú celé mestá a obce, a tak sa dotýkajú tisícov vlastníkov. Ide napríklad o mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Pezinok, Rožňava, Bratislava, Gbely, Malacky, Nováky, Handlová a iné.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli