Neveria že sa k tomu odhodlajú

Prostredníctvom Facebooku sme odštartovali krátku anketu s otázkou pre našich čitateľov.
Anketová otázka sa týkala možného zrušenia automatov v meste Dobšiná, ktoré v minulom mesiaci rezonovalo mestským zastupiteľstvom azda najviac.
Anketová otázka znela „Myslíte si, že poslanci v Dobšinej zahlasujú za zákaz automatov v meste?“.
Z troch možností, kladnej, zápornej a odpovede „iba obmedzia ich prevádzku“ najväčšia časť našich čitateľov vyjadrila názor, že neveria tomu, že by mestskí poslanci nabrali odvahu zahlasovať za úplné zrušenie automatov.
Predčasom sme spustili aj anketu priamo na našej stránke v článku Automatom v Dobšinej možno odzvoní, v ktorej sa vyjadrilo 100 respondentov a 73 % z nich je za úplné zrušenie týchto zariadení na území mesta.
Podrobné vyhodnotenie ankety si môžete pozrieť v obrázku pri článku.
Viacerí poslanci občanom sľúbili, že ich hlasovanie bude záležať od toho, čo si prajú a budú sa pridržiavať vôle svojich voličov. Na našej malej vzorke teda jasne vidieť, že obyvatelia Dobšinej hracie automaty vo svojom meste nechcú, no podľa ankety spustenej na Facebooku veľmi neveria svojim voleným zástupcom, že budú mať odvahu zahlasovať za zrušenie automatov.
Foto: Stock.xchng  Reprofoto InfoDobsina.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery