Nemám s tým nič spoločné…

AKTUALIZOVANÉ + VIDEO

…aj to tvrdí v rozhovore pre Inforoznava.sk na margo kauzy štyroch svíň prednosta Obvodného úradu v Rožňave Mgr. Ľubomír Hlaváč (na snímke v strede), nominant strany SMER-Sociálna demokracia.
Prinášame vám ho v autorizovanom znení – oproti pôvodnému skrátenom o pasáž podrobne opisujúcu kauzu 4 svíň na samotnom úrade. 

Pán prednosta to vysvetlil tým, že by tomu ľudia aj tak neporozumeli, keby uvádzal detaily. Zmiernil taktiež niektoré svoje vyjadrenia, no jeho odpovede napriek tomu nestratili svoj pôvodný význam.

Vyjadruje sa v nich okrem spomenutej kauzy k prebiehajúcemu výberovému konaniu na voľné pracovné pozície, k obsadzovaniu postov ľuďmi blízkymi Smeru, k situácii na samotnom úrade, ku Koaličnej zmluve o obsadzovaní postov v okrese a tiež k svojim skončeným aktivitám v metskom futbalovom klube.

A ešte jedno vysvetlenie: keďže sa pán prednosta nerád fotí, použili sme rôzne archívne fotografie.

Na Obvodnom úrade v Rožňave boli vyhlásené výberové konania, môžete ich stručne zhodnotiť?

Výberové konania prebehnú tento týždeň, sú vyhlásené na päť pozícií, prihlásených je asi 50 záujemcov, koncom tohto týždňa budeme vedieť výsledky.
Ako hodnotíte s odstupom času kauzu „Štyri svine pre pána premiéra“ a tiež fakt, že pôvodne zverejnený video záznam sa „stratil“ z video archívu relácie PAĽBA TV Markíza „z technických príčin“?
S týmto názvom som sa prvý krát stretol po odvysielaní relácie Paľba. Nikdy som o tom predtým ani nepočul ani mi to nikto neprišiel povedať. Nemám s tým nič spoločné, ja som v tom nefiguroval, proste sa spojil Obvodný úrad s niečím úplne iným.
Druhá strana však hovorí o problémoch na Obvodnom úrade.
Chcem sa vyjadriť k tomu, že pani Simanová bola odvolaná kvôli tomu, že niekto niečo nedostal. Dozvedel som sa o tom až z relácie 5. januára 2009, ako som jej to mohol povedať v októbri 2007? Toto je marketingový ťah, ktorý vymyslelo okresné predstavenstvo HZDS.
Je to iba spor medzi HZDS a Smerom na okresnej úrovni?
Áno, je to pokračovanie politického sporu, ktorý tu už dva roky trvá medzi ĽS-HZDS a SMER-SD. Vystupovala tam (pozn. red.: v relácii Paľba TV Markíza) pani Baštáková, podpredsedníčka okresného predstavenstva HZDS a pani Simanová. Pani Baštáková tu aj pracuje. V relácii Paľba bolo zverejnené svedectvo pani Domikovej, overené u notára. U notára nebolo urobené overovanie podpisu, ale iba zhoda medzi originálom a odpisom, kde sa neosvedčuje obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočnosti. Do tej listiny, čo bola u notára, mohlo byť napísané hocičo a tú notárku to nezaujíma. Pani Domiková mi vysvetlila ako vznikol ten list, prišli za ňou domov pani Baštáková a pán Jedinák.
V akom je to štádiu teraz?
Neviem, rieši to okresný prokurátor.


Vyvodíte z toho všetkého nejaké konzekvencie?
Za porušenie pracovnej disciplíny boli písomne napomenutí pán Matu a pán Kušnier. Pani Baštákovú som zatiaľ neriešil, hoci si myslím, že niekoľko krát porušila zákon o štátnej službe. Je tam paragraf mlčanlivosti – skutočnosti ktoré nie sú pravdivé, nesmie štátny zamestnanec zverejňovať. Aj do Paľby povedala: Však to musel dať na to príkaz niekto. Ja som na to príkaz nedal. Oni sa zamestnanci dohodli medzi sebou. Bezo mňa. Keď sa urobí niečo zle, tak zamestnanci nechcú, aby o tom zamestnávateľ vedel. Budeme to ďalej riešiť. Pani Baštáková dala trestné oznámenie. Vyšetrovateľ zistil, že pán Kušnier sa dopustil priestupku. Oni sa odvolali, rieši to krajská prokuratúra. Ešte neprišla odpoveď. Keď to bude priestupok, tak budeme riešiť pána Kušniera v rámci priestupku, keď to bude trestný čin, bude sa zodpovedať pred súdom. Keď to nebude ani priestupok ani trestný čin, dostali pokarhanie za porušenie pracovnej disciplíny.
Potrebujete tu mať zamestnaných ľudí, ktorým hrozia priestupky alebo trestné stíhania?
Nepotrebujem.
Je to ale vo vašej kompetencii, či nie?
Je to v mojej kompetencii. Pán Kušnier je tu na zastupovaní pravdepodobne do konca roka. To, čo urobil, je hrubá chyba. Na druhej strane, keď niekto urobí niečo nechtiac, neúmyselne? Je si vedomý tej chyby, chcel pomôcť pri pojednávaní priestupkov, ktoré mal rozrobené. Potom mal na dva týždne skončený pracovný pomer a on si myslel, že pomôže a ide sa ďalej. Neurobil to úmyselne. Neuvedomil si, že sa to nesmie.
Je tu všeobecne zlá atmosféra, alebo ide len o jednotlivé prípady?
Ľudia, ktorí tu pracujú, majú svoje odborné, morálne, ale aj ľudské kvality aj s nedostatkami, ľudí je ťažko zmeniť. Vyskytli sa aj iné nedostatky, možno aj trochu vážnejšie, ale predsa veci by sa mali vyriešiť na pracovisku. Pani Baštáková a pani Simanová miesto toho, aby vyriešili veci tu a využili by všetky možnosti riešenia na úrovni nadriadených, to riešili cez pána Jedináka. Pán Jedinák aj s pani Baštákovou a členovia ĽS-HZDS napísali na mňa 15 sťažností na Úrad vlády SR, Generálnu prokuratúru a inde. Politická rovina už dávno nie je politickou, prerástlo to do osobnej roviny.
Čím si to vysvetľujete?
Úrovňou tých ľudí, ich morálnymi kvalitami. Môj názor je, že by sme mali súťažiť v tom, čo dobré urobíme pre okres. Paľba nebola pre nás prospešná, načo to bolo? A čo keď to s tými štyrmi sviňami nie je pravda?
Pani Simanová je vám podľa relácie Paľba príbuzná.
Áno, jej mama a moja mama sú sesternice, resp. máme spoločnú krstnú mamu.
Pri vstupe k vám sme si všimli na dverách aj menovku Marcela Petrová – to je dcéra okresnej tajomníčky strany SMER-SD a riaditeľky Úradu práce, kde bol s tým predčasom problém.
Ona sa dohodla a vymenila s pani Martinou Bacsovou – tá šla na Úrad práce v rámci štátnej služby namiesto nej.
Nemáte s niečím takým problém?
Nie, vôbec s tým nemám problém.
Viete, niekto môže namietať, že je tu veľa nezamestnaných a prečo teda dcéra jednej úradníčky môže prejsť z jedného úradu na druhý.
Bola preložená.
Tu by asi bolo dobre ľuďom vysvetliť, že v rámci štátnej služby sa v úradoch môže rotovať.

Áno, štátny zamestnanec môže prejsť v rámci štátnej služby do iného úradu bez výberového konania. Je to bez problémov, keď je už v stálej štátnej službe, alebo aj v dočasnej štátnej službe.
V diskusii k spomínanej relácii Paľba v archíve na internetovej stránke Markiza.sk sa objavilo, že tu pracuje aj syn prednostu Mestského úradu v Rožňave Ing. Ján Štefan. On je tu tiež len nejako náhodou?
Nie, on prišiel v októbri 2007. Veci na živnostenskom odbore sa snaží riešiť k spokojnosti občanov.
Je tu zamestnaný v rámci koaličnej dohody?
Neviem, či je to v rámci koaličnej dohody. Prešiel výberovým konaním.
Takže tu pracuje len krátko?
Áno, rok a niečo. Tu boli dosť veľké problémy na Živnostenskom odbore.Áno, predtým pán Babič, ešte pred ním to bol pán Hraško. Neriešili sa veci napr. s alkoholom.

Veď tomu odboru šéfoval pán Babič.
Áno, predtým pán Babič, ešte pred ním to bol pán Hraško. Neriešili sa veci napr. s alkoholom.
Ako to súvisí s pánom Štefanom?
Nijako. Nerobilo to dobré meno Obvodnému úradu.
Budete sa na nás možno hnevať, že sa na to pýtame, pretože vy, politici, to niekedy beriete akoby to boli nejaké osobné veci, ale nie je to tak.
Ja sa necítim byť politikom.
Dobre, ale ste v štátnej službe.
Áno, som, ale myslím si, že som normálnym človekom a chcem ním ostať aj naďalej.
V poriadku, ale „politik“ nie je urážka.
Na Slovensku je.
Ide nám o to, že sa tu vyskytujú mená ako syn prednostu Mestského úradu, ktorý je tiež nominantom strany Smer, dcéra tajomníčky strany Smer… Evidentne sa tu obsadzujú niektoré miesta na základe koaličnej dohody. Hovorili ste o nízkej morálnej úrovni a nízkych odborných kvalitách uchádzačov o miesta na Obvodnom úrade. Naozaj len ľudia z prostredia strany Smer môžu byť morálni a odborne zdatní?
Nie, nie. Pracujú tu aj ľudia, ktorých som predtým vôbec nepoznal.
No len to vyzerá, že je to akási sociálna sieť pre nezamestnaných ľudí zo Smeru.
Vôbec nie, to, čo spomínate, sú len dvaja ľudia.
Mohli by sme sa pozrieť aj na iné mená.
Na ekonomický odbor prišla robiť pani Zakutná, ktorá nastúpila do dočasnej štátnej služby. Videl som ju prvý krát a sme s ňou spokojní. Vôbec som sa jej nepýtal, v ktorej je politickej strane. Pani Polláková z ekonomického odboru prišla za mnou a povedala, že táto pani pracovala v kasárňach, odkiaľ ju prepustili. Hovorím, dobre, veď skúsime to na tri mesiace a uvidíme. A poviem vám, že sa osvedčila. Ale či prejde výberovým konaním, to neviem. Prejde, keď napíše dobre testy.
Spýtame sa teda inak: Koľko pozícií z 36 miest na Obvodnom úrade ste obsadili na základe politickej dohody?
Ja neviem, že by tu bol niekto zamestnaný na základe nejakej dohody.
Na základe priazne by tu mohli byť zamestnaní napríklad dcéra pani tajomníčky Smeru alebo syn prednostu Mestského úradu a aj tu zamestnaní sú. Dávame tie mená len ako príklad z diskusií na stránke Markiza.sk, kde sa o tom zmieňovali anonymní diskutujúci.
V živote môže byť vždy aj politický aspekt či dôvod, rodinný, priateľský alebo úplne nestranný dôvod, že ľudia prídu niekde pracovať. Ten posledný dôvod platí aj na Obvodnom úrade. Možno sa niekomu zdá, že niektorí ľudia tu prišli pracovať na základe rodinných zväzkov alebo politických dohôd, ale nie je to tak. Pracujú tu aj ľudia z úplne iných, normálnych dôvodov. Nedá sa povedať, že by tu všetci prišli z politických dôvodov.
Hovoríte, že sa nedá povedať, že je to všetko po politickej línii. Z toho nám vyplýva, že niektoré miesta sú takto obsadzované.
No, ono sa to tak zdá.
Pripúšťate alebo nepripúšťate, že sa niektoré posty na Obvodnom úrade obsadzujú aj po politickej linke, priamo na požiadanie alebo na základe Koaličnej zmluvy?
Neviem, či to vyplýva z Koaličnej zmluvy, lebo ja som ju nevidel, kým ste ju na stránkach Inforoznava.sk neuverejnili. Nevedel som, že niečo také existuje. Môžu byť aj také dôvody, veď politicky sú nominovaní aj ministri, aj ja som politický nominant.
Ide o bežných, radových zamestnancov.
Politický dôvod by nemal byť nad odbornosťou.
Takže ak by hocijaký iný nestranník alebo člen inej strany, ktorý by bol rovnako alebo lepšie odborne spôsobilý a dal by si sem žiadosť, akceptovala alebo neakceptovala by sa táto jeho príslušnosť k inej politickej strane? Bolo by mu to na ťarchu?
My sa musíme riadiť apolitičnosťou.
Pred chvíľou ste pripustili aj niečo iné.
Áno, môže byť, ale ja sa nikoho nepýtam, v ktorej je strane alebo akého je náboženského vyznania. Nezaujíma ma to. Aj tí, ktorých ste spomínali, možno nie sú v žiadnej politickej strane, len ich rodičia.
Takže to nehrá rolu, že je niekto v Smere?
Môže hrať rolu aj politický dôvod. Potom si to ale otočme: dcéra nejakého politika by sa nemohla zamestnať na určitých miestach. To by bola takisto diskriminácia.
To sú slová premiéra Fica, ktorý na jednej tlačovej konferencii spomínal, že rodinní príslušníci členov strany Smer sú diskriminovaní, lebo sa nemôžu uchádzať o niektoré miesta.
Nevedel som, že to povedal.
Takže to hrá alebo nehrá rolu?
No určite, ale v živote je vždy viac dôvodov pri prijímaní do zamestnania, rovnako aj pri prepustení.Nikdy to nie je len jeden dôvod, vždy ich tam je viac.
Myslíte si, že zo všetkých tých dôvodov by mal byť najdôležitejší ten odborný?
Áno, myslím si to.
Ale teraz pripúšťate aj iné dôvody.
Áno, môžu byť aj iné dôvody, rodinné, priateľské, ten odborný by mal byť hlavný.
Prejdime teraz ku Koaličnej zmluve. Aký je váš názor na ňu, keďže sa v nej hovorí o obsadzovaní pozícií v štátnej správe?
Môj osobný vzťah je negatívny.
Nesúhlasíte s ňou?
Nieže s ňou nesúhlasím, politické nominácie musia byť, aj ja som politický nominant, ako predstavený v politickej funkcii. Politické nominácie sú normálne, zákonné, počnúc ministrom, štátnymi tajomníkmi, končiac všetkými štatutármi tu, v okrese Rožňava. Bol som na výberovom konaní, kde nám urobili previerky NBÚ, psychotesty a ďalšie testy. Zrejme keby som nebol uspel, tak by tu dali niekoho iného. Viem o prípade, ktorý neprešiel, asi previerkami NBÚ. Keď človek splní podmienky, kvalifikačné predpoklady – vysokú školu – nepýtajú sa ho, či je právnik, ekonóm alebo učiteľ.
Myslíte si, že je normálne takéto obsadzovanie funkcií podľa politickej príslušnosti, keď vieme, že volebné obdobie strany alebo koalície je štyri roky? Je správne, že každé štyri roky cyklujeme úradníkov na všetkých úrovniach po politickej línii?
Už som povedal, u štatutárov sa to tak robí. Príde iná vláda, ktorá to bude robiť rovnako. Na nižšej úrovni mám k tomu negatívny vzťah. Aj nadriadení hodnotia Koaličnú zmluvu v okrese zle.
V čom je problém? Nesprávne ste sa dohodli? Mali ste sa dohodnúť inak?
Nie. Na politických nominantoch sa mohli dohodnúť, ale ostatné veci…
Koaličná zmluva ide až do bežných, nižších pozícií, podpísali ju páni Jedinák za HZDS, Pamula za SNS a Babič za Smer.
Je to proti môjmu presvedčeniu. Keby tam napísali, že štatutári budú obsadzovaní podľa straníckeho kľúča, proti tomu by nikto nič nemal. Aj tam sú niekedy výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, nie vždy sa obsadzuje politicky. Keď niektorá strana nemá v odbore svojho nominanta, môže post obsadiť odborníkom alebo nechať toho, ktorý tam je. Boli také prípady aj počas predchádzajúcej vlády a sú aj teraz.
Ako hodnotíte doterajšie obdobie vo funkcii? Mohli by ste spomenúť konkrétne veci, ktoré sa už vykonali, resp. ešte nevykonali?
Ja som so sebou vždy nespokojný. Myslím si, že vždy sa tá konkrétna vec dá urobiť ešte lepšie.
Viete povedať konkrétne, toto som urobil dobre, toto som neurobil dobre, toto ešte chcem dobehnúť?
Hodnotiť sa nechcem, nech to robia druhí.
Pochváľte sa, máte tu na to priestor.
Nebudem sa chváliť. Veľa času z môjho funkčného obdobia mi zabrali veci, ktoré vôbec nesúvisia s normálnou prácou a to je odpisovanie na sťažnosti a podania zo strany HZDS.
Čo plánujete v najbližšom období? Máte nejaký cieľ, pri ktorom ste si povedali, že toto musím spraviť, inak som zlyhal?
Už sme sa o tom rozprávali na túto tému predtým. Obvodný úrad už nie je Okresný úrad so šestnástimi odbormi, ktorý riadi regionálny rozvoj.
Ale stále máte kompetencie.
Aké kompetencie? Kompetencie prešli na starostov, primátorov a vyššie územné celky.

Ale nejaké vám ponechali.
Máme tu civilnú obranu, krízové riadenie, živnostenský odbor, všeobecnú vnútornú správu a ekonomický a organizačný odbor, ktorý slúži na to, aby fungoval úrad. Ostatné sú určené občanom. Riešime priestupky, Živnostenský odbor sa modernizuje, vytvorili sa jednotné kontaktné miesta. Chcel by som zlepšiť zodpovednosť tunajších zamestnancov, pretože keby bol tento úrad súkromnou firmou, určite by som ešte 3 až 5 vymenil za lepších, kvalitnejších zamestnancov. Chcel by som jednoducho skvalitniť prácu všetkých zamestnancov Obvodného úradu. Tu je to všetko previazané, keď urobí chybu pracovník na nižšej pozícii, zodpovednosť za to nesie jeho nadriadený.
Ste ešte funkcionárom Mestského futbalového klubu v Rožňave?
Nie, nie som, zaberalo mi to príliš veľa času. Bol som, asi rok, pomohol som, Rožňava sa zachránila. Trochu sme to zastabilizovali. V slovenskom futbale je príliš veľa problémov – všetci rozhodcovia pískajú fair-play, všetci funkcionári sú fair-play atď… Na to treba mať čas a peniaze.
Myslíte si, že rožňavský futbalový klub, ktorý sa každoročne zachraňuje, má zmysel?
Ja som tu 7-8 rokov hrával futbal, vybojoval som postup zo 4 do 3 ligy, potom sa klub dostal až do 2 ligy. Trebišov – porovnateľné mesto s Rožňavou, vyčlenil na futbal v minulom roku 4,2 milióna korún z mestského rozpočtu. Keď sa nedá v Rožňave na šport viac peňazí z mestského rozpočtu a keď tu nebudú nejakí sponzori, tak sa nepohneme z miesta.
Teda má zmysel, alebo nemá?
Má zmysel. Myslím si, že má. Za tým treba vidieť, že máme tu 2 družstvá v prípravke, 2 družstvá v 1. lige žiackej, 2 družstvá v 3. dorasteneckej lige a keby nebol futbal, tak kde by skončili? Futbal je vždy šport číslo jedna.
Máme tu aj iné športy.
Pre mládež, a povedal to aj pán primátor Rožňavy, treba niečo vytvárať. Robíme rôzne portidrogové a neviem aké opatrenia, prevenciu a toto je tiež prevencia – šport. Šport je veľmi dobrá prevencia pre ľudí aj do života, pretože keď sa niekto naučí športovať v mladom veku, tak potom to súvisí aj s jeho zdravotným stavom. Športom nadobudne životný štýl a potom si to nesie so sebou, takžé to má význam, venovať sa športu.

Ďakujeme za rozhovor.
Matúš Bischof & Belo Hefler

Ilustračné foto: Archív INFOROZNAVA.SK / Štefan Fábián

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli