Návrhy k tvorbe cestovných poriadkov

Dopravca eurobus, a. s., dopravný závod Rožňava uskutoční koordinačnú poradu k tvorbe nových cestovných poriadkov pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2008-2009, na ktorej sa zúčastní aj Mesto Rožňava.
Vaše návrhy na vedenie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Rožňava na autobusových linkách:
– č. 808 102 Rožňava, sídlisko P. J. Šafárika – Autobusová stanica – Nadabula
– č. 808 107 Rožňava, sídlisko Juh – Autobusová stanica – Rožňavská Baňa,
obmedzenie nevyužitých spojov, alebo iné návrhy, ktoré by smerovali k zhospodárneniu dopravy na uvedených autobusových linkách môžete zasielať najneskôr do 10.9.2008 na adresu dopravcu: eurobus, a. s., DZ Rožňava, Šafárikova 91, 048 01 Rožňava, alebo na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava (kontakt: A. Šikúrová, tel. 7773278, e-mail: alena.sikurova@roznava.sk)
Zdroj: Mesto Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery