Navrhnite členov komisií!

Vzhľadom na to, že novozvolené vedenie obce pred zložením sľubu nemá možnosť prístupu k verejnej tabuli ani k webovej stránke obce, poskytujeme priestor na tomto mieste na zverejnenie oznamu, ktorým môžete napomôcť k vytvoreniu orgánov samosprávy.

Vyzývame čitateľov našej stránky, aby navrhli členov do komisií, ktoré pracujú pri obecnom zastupiteľstve  a ktoré sú poradnými orgánmi Obecného zastupiteľstva/OZ/.
Pri OZ v Krásnohorskom Podhradí boli doteraz vytvorené tieto komisie:
1. Komisia školstva, kultúry a športu
2. Komisia stavebná
3. Komisia finančná
4. Komisia sociálna
5. Komisia rómska
6. Komisia pre turistiku a cestovný ruch.
Na základe doterajšieho zloženia boli komisie priemerne 8 – 9 členné, poslanci tvorili približne 1/3. Doplniť by sa mali odborníkmi z radov verejnosti.
Ak máte vo svojom susedstve, okolí osobu/osoby, o ktorej/ktorých ste presvedčení, že by v niektorej z uvedených komisií mohli a chceli pracovať, posielajte svoje návrhy do 20. decembra na náš redakčný email:
krasnahorka@inforoznava.sk
Návrhy budú odovzdané novozvolenému poslaneckému zboru. O všetkých návrhoch sa bude hlasovať na ustanovujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva.
Do komisií budú zvolení tí, ktorí dostanú najväčší počet hlasov z navrhnutých osôb v rámci verejného hlasovania. Doplňujúce informácie o komisiách a o ich doterajšom zložení si môžete prečítať kliknutím sem
Súvisiace články: Chcete byť členom komisie

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery