Námestie "zdobí" aj bufet

DSCF5690V polovici augusta bola ukončená rekonštrukcia časti rožňavského Námestia baníkov.
V minulosti bol zrekonštruovaný a rozšírený chodník v severnej časti námestia, teraz sa oprava týkala jeho západnej časti, vrátane komunikácie, prechádzajúcej námestím.
Upravený bol aj priestor východne od mestskej veže – bola odstránená doterajšia zeleň a pamätník partizána Tótha bol premiestnený na svoje nové miesto v parku na Hviezdoslavovej ulici.
Na vynovenej západnej strane námestia bola nainštalovaná fontána v modernom štýle v sume viac ako 30 tisíc eur. Projekt rekonštrukcie námestia za vyše 3,5 mil. slovenských korún z polovice 90-rokov, ktorý sa priebežne aktualizoval, ráta s tromi takýmito fontánami – ďalšie dve majú byť v jeho severozápadnom a juhovýchodnom kúte.
To je však podmienené pokračovaním, resp. dokončením rekonštrukcie celého námestia, na čo však rožňavská samospráva nateraz nemá a zrejme ani tak skoro mať nebude potrebné finančné prostriedky.
V severnej časti námestia, ktorá opätovne slúži ako pešia zóna, naďalej ostáva bufet s rýchlym občerstvením. Pôvodná unimobunka bola obmurovaná, pribudla strecha a tak dnes tento objekt vyzerá ako murovaná stavba.
Podľa katastra nehnuteľností na uvedenom mieste (parc. č. 2222/1) však nič také nefiguruje. Z námestia bol počas rekonštrukcie odstránený neďaleko stojaci novinový stánok, aby uvoľnil miesto novopostavenému pódiu. Stánok s občerstvením ho „zdobí“ ďalej.
Marko: Je to len dočasná drobná stavba
„Nemám vedomosti o tom, že stánok mal byť odstránený teraz, ale keď sa bude v budúcnosti rekonštruovať plocha severnej časti námestia, tak snáď áno. Projektová dokumentácia tento problém nerieši,“ vysvetlil Peter Marko (OKS), šéf komisie výstavby mestského zastupiteľstva.
Ako ďalej uviedol, majiteľke stánku poradil, aby sa perspektívne zaujímala o voľnú plochu na Krásnohorskej ulici, tá s tým podľa jeho slov súhlasila.
O  vyjadreniach pamiatkárov k terajšiemu umiestneniu vedomosti nemá. Podľa neho ide len o dočasnú drobnú stavbu a tá sa nezapisuje do katastra. Stánok je odkanalizovaný do mestskej kanalizácie a napojený na elektrickú sieť.
Bischof: Projekt čiastočnej rekonštrukcie s tým nerátal
To, že do projektu čiastočnej rekonštrukcie námestia stánok nebol zahrnutý, potvrdil aj architekt Peter Bischof. Ako ďalej uviedol, v budúcnosti, po začatí prác na strede námestia, by tam táto stavba nemala ostať.
„O tomto zámere pani majiteľka svojho času z mojej strany bola neoficiálne ústne informovaná, či si to osvojila, neviem, faktom ostáva, že ten stánok sa v projekte nenachádza,“ dodal.
Upozornil, že jeho vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie generálneho projektanta, ktorým je architekt Ján Rusnák.
 „Terajší stav rekonštrukcie je možno iba jednou tretinou celého zámeru, čo podľa mňa dosť skresľuje pohľady. Myslím si, že by sa bolo treba znovu pozrieť na otázku, či drobná architektúra tohto druhu má právo existovať, alebo neexistovať v prostredí, ktorého jedna z pôvodných funkcií je tržná – trhovisko,“ upozornil na záver.
Rusnák: Nevidím dôvod to teraz zrušiť
„Pani Zita Klímová v súvislosti so stánkom na námestí bola za mnou niekoľkokrát a dohodli sme sa na skutočnosti, že kým sa nebude realizovať severná strana námestia a parková plocha, stánok ostáva na pôvodnom mieste, teda tam kde je umiestnený, a jeho presun sa bude riešiť až po začatí prác na ďalšej časti rekonštrukcie námestia Baníkov a nie teraz,“ potvrdil situáciu architekt Ján Rusnák, generálny projektant rekonštrukcie.
Ako dodal, nevidí dôvod, prečo by sa mala v súčasnosti táto prevádzka, poskytujúca drobné stravovacie služby, na námestí zrušiť.
Stanovisko pamiatkarov
„Stánok bol povolený ešte pred vznikom krajského pamiatkovému úradu, za čias, keď záväzné stanoviská vydával okresný (obvodný) úrad. Pamiatkari vtedy s osadením súhlasili s podmienkou, že je to do času, kým sa bude rekonštruovať námestie. Majiteľka o tejto podmienke vie. Projektová dokumentácia na obnovu severnej časti námestia so stánkom nepočíta. Kedy však bude rekonštruovaná táto časť námestia nám nie je známe,“ vysvetlila Eva Šmelková z rožňavského pracoviska Krajského pamiatkového úradu
Upozornila, že stánok je na pozemku mesta a majiteľka má s mestom nájomnú zmluvu. „Treba pozrieť do podmienok tejto zmluvy, prípadne sa opýtať mesta na plánovaný termín rekonštrukcie severnej časti námestia,“ dodala.
Mesto akceptuje stanovisko odborníkov
„Za odbor výstavby sa stotožňujem s názormi projektantov a Ing. Petra Marka. Pokiaľ sa nezačne s rekonštrukciou severnej časti námestia, nie je dôvod premiestňovať tento stánok z pôvodného umiestnenia,“ reagoval na situáciu Miroslav Tomášik z mestského úradu.
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery