Námestie otváral Horník s Ficom

Po ročných intenzívnych prácach vedenie mesta Dobšiná slávnostne otvorilo zrekonštruované Námestie baníkov. Slávnostnej kolaudácie sa zúčastnili obyvatelia mesta, žiaci školských zariadení, ale aj predseda strany Smer-SD Robert Fico.
V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Karol Horník (Smer-SD), ktorý vo svojom príhovore okrem iného povedal „za toto všetko ďakujem bývalej vláde, prepáčte pán predseda – Ficovej vláde za pomoc.“
Ako uverejnil mestský úrad vo svojej tlačovej správe, „po vykonaní kontroly procesu verejného obstarávania Košickým samosprávnym krajom – sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, bolo dňa 4. augusta 2010 odovzdané zhotoviteľovi stavebných prác, firme Erpos zo Žiliny, stavenisko za účelom realizácie projektu pod názvom Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v Dobšinej.“
Realizáciou zámerov projektu došlo k revitalizácii centrálnej zóny mesta, rekonštrukciou zelene a odpočinkových zariadení sa vytvorila odpočinková zóna. Projekt zároveň riešil rekonštrukciu a modernizáciu osvetlenia centrálnej zóny mesta, čím sa zvýši bezpečnosť jeho obyvateľov a návštevníkov a tiež ekonomika prevádzky osvetľovacieho zariadenia.
V rámci implementácie projektu sa vykonala rekonštrukcia miestnych komunikácií v centrálnej zóne, vytvoril sa chodník pre peších po oboch stranách centrálnej zóny mesta a odstránili sa výtlky a nerovnosti, čo prispelo k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, zníženiu prašnosti a vylepšila sa celková estetika prostredia. Rekonštrukciou lávok cez miestny potok sa zvýšila bezpečnosť priechodov a estetická úroveň centrálnej zóny.
„Realizáciou týchto zámerov sa vytvorilo z centrálnej zóny mesta pre obyvateľov aj návštevníkov mesta príjemné prostredie pre využitie miestnych služieb aj odpočinok, čím sa výrazne zvýšila konkurencieschopnosť mesta v turisticky atraktívnom regióne,“ uvádza mestský úrad vo svojej oficiálnej správe. Celkové výdavky na projekt rekonštrukcie námestia boli 1 058 464,58 eur a mesto Dobšiná získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 005 541,34 eur. Mesto samotné sa tak spolupodieľa sumou 52 923 eur.
Slávnostného otvorenia centrálnej mestskej zóny v Dobšinej sa zúčastnil okrem Roberta Fica aj poslanec Národnej rady SR Peter Žiga (Smer-SD) a poslanec Košického samosprávneho kraja Ján Babič (Smer-SD), okresný šéf strany. Vystúpenia politikov sprevádzal folklórny súbor Gemer, spevokol evanjelického zboru ECAV v Dobšinej a miestna dychová hudba.
 
Foto & Video: InfoDobsina.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery