Na ochranu jaskýň minuli státisíce eur, Gemerčania by to urobili lacnejšie

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (ŠOP SR) zabezpečuje každý rok uzávery najhodnotnejších a najohrozenejších jaskýň a ich prioritu stanovuje podľa stupňa ohrozenia i výšky finančných prostriedkov. Posledné takéto dielo si objednali od rimavskosobotskej firmy Cavern, s.r.o, ktorá za celú akciu a teda za 47 jaskýň, zinkasovala dokopy viac než 240-tisíc eur.
Opravy a investície tak neminuli ani Gemer kde je jaskýň hneď niekoľko. Na tejto záležitosti by nebolo nič čudné, keby cena zhotovenia diela nepobúrila Gemerčanov. Včera začali na sociálnej sieti Facebook kolovať fotografie troch gemerských jaskýň, za ktoré ŠOP SR zaplatila približne 5600 eur. Gemerčania však trvajú na tom, že táto suma je značne nadhodnotená a cena troch uzáverov by nemala presahovať viac než 600 eur.
“Osobne som sa tam bol pozrieť a nevidel som nič čo by nasvedčovalo tomu, že sa pri výrobe a montáži uzáverov spotrebovali také nehorázne peniaze,“ hovorí na margo spomínaných prác Mikuláš Repaszký, ktorý je zároveň členom jaskynnej skupiny Speleo Rožňava. Medzi jednotlivými položkami, za ktoré si Cavern účtoval, sa nachádzajú napríklad aj demontáž, výroba, vynáška a inštalácia uzáveru.
Konkrétne pri inštalácii uzáveru v Silickej kvapľovej jaskyni, zaplatila ŠOP SR 2134 eur pričom Repaszký tvrdí, že suma za toto dielo by nemala prekročiť viac než 250 eur. “Toto nie je len môj názor. Dal som to posúdiť ľudom, ktorí sa vyznajú v remesle a takýto uzáver by urobili doma v garáži. Jeho osadenie tak isto nie je náročná záležitosť, nakoľko som si tam nevšimol žiadne bezpečnostné prvky, ktoré by neumožnili zručnejšiemu človeku vojsť do jaskyne,“ myslí si Rožňavčan.

Bôrka

Jeho slová potvrdzuje ďalší Rožňavčan, zaoberajúci sa zámočníckymi prácami. “Kus železa, pár kusov skrutiek, betón… No, úprimne, podľa toho čo vidím na fotografiách, mám pocit, že sa tu niekto poriadne obabral,“ hovorí Štefan Šoltés.
Myslí si, že v prípade Starej brzotínskej jaskyne, kde sa na jej uzatvorenie spotreboval betón za 27 eur, železo za 91 eur, spotrebný materiál ako skrutky, elektródy, kotúče, kotvy za 120 eur, sa cena za prácu, demontáž, výrobu, vynášku a inštaláciu uzáveru v sume 1665 eur poriadne prehnala. “Čo tam stálo toľké peniaze? To snáď nemyslia vážne,“ čudoval sa Š. Šoltés.
Nad fotografiami troch jaskýň, ktoré má infoRožňava k dispozícií, zapochybovala aj ekonomická riaditeľka SZM Kunová Teplica Katarína Kozsarová. “Z pohľadu na fotografie, ktoré ste nám poskytli, ide podľa mňa o predraženú investíciu. Bližšie sa k nej vyjadríme zajtra, nakoľko sme nemali dostatok času na jej preskúmanie,“ povedala.
Plešivecká planina

Redakcia infoRožňavy dala priestor na vyjadrenie sa aj generálnemu riaditeľovi ŠOP SR Ing. Milanovi Borošovi, ktorý zmluvu so spoločnosťou Cavern, s.r.o. podpisoval. Do času redakčnej uzávierky nám však jeho odpoveď neprišla.
Výzva na predloženie ponuky na toto dielo bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania ešte v decembri 2014. Pre nezodpovedané otázky M. Boroša sme sa však nedozvedeli, koľko záujemcov sa do súťaže zapojilo, a v akej výške odzneli ich ponuky. Osadzovanie jaskynných uzáverov na Slovensku bolo financované z nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ.
Čitateľov budeme na stránkach infoRožňavy informovať aj o vyjadreniach M. Boroša, a to hneď ako nám poskytne svoje odpovede.
Dokument – Zmluva o dielo – ktorým je realizácia prác pri uzatváraní vchodov a čistení jaskýň / Dodatok k zmluve
Renáta Mazurková
Foto: MK / Titulná fotka – Silica

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli