Múzejno-pedagogickou hodinou sa lúčili s výstavou Kovačická dvojka

Výstava Kovačická dvojka sa už síce skončila, ale určite ešte dlho zostane v spomienkach detí, ktoré ju nedávno navštívili v rámci múzejno-pedagogickej hodiny, uviedla Gabriella Badin z Baníckeho múzea v Rožňave.
„Mladých návštevníkov ihneď po vstupe do výstavnej miestnosti upútala živá farebnosť malieb a autentický výtvarný prejav umelcov, podmienený dedinským prostredím a ľudovou tradíciou,“ priblížila.
IMG_20150908_095400
V rámci návštevy boli pre nich pripravené zaujímavé úlohy. Na mape si mohli určiť presné umiestnenie mestečka Kovačica, oboznámili sa s výrazom „insitné umenie“ a v skupinkách spracovávali obľúbené maliarske motívy autorov výstavy Pavla Hajku a Pavla Cicku.
Prostredníctvom výstavy spoznali deti krásu kovačickej krajiny a spôsob života tamojších ľudí. Nadobudnuté poznatky zužitkujú v ďalšom vyučovacom procese.
Foto: Banícke múzeum Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery