Mestu dlžia desaťtisíce eur

Mesto Rožňava ako správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnilo zoznam daňových dlžníkov.
Ako informuje na stránke mesta Andrea Beshirová z finančného odboru mestského úradu, zoznam zachytáva stav k 31. decembru 2013. Ide o dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
„V snahe pozitívne motivovať daňové subjekty správca dane bude aktualizovať zoznam daňových dlžníkov k 30. júnu tohto roku. Zo zoznamu vyradí tie osoby, ktoré k uvedenému dátumu uhradia daňový nedoplatok v plnej výške,“ spresnila.
V zozname dlžníkov – fyzické osoby, je najvyššia čiastka na úrovni 31 tisíc eur, v prípade právnických osôb až vo výške 36 tisíc eur. Nechýba medzi nimi ani firma, ktorá organizuje koncom mája pivné slávnosti. Účasť na nich má naplánovanú vo svojich aktivitách aj primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most-Híd).
Dokument –
Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby
Zoznam daňových dlžníkov – právnické osoby
Ilustračné foto: Dreamstime.com

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli