Mesto upratujú aj nezamestnaní

foto Čistota a poriadok v meste, a najmä teraz, v zimnom období, tiež údržba chodníkov a ciest, sú trvale stredobodom pozornosti obyvateľov, ale i ľudí, ktorí do mesta zavítajú či už pracovne, alebo ako turisti. Svoje kritické postrehy, adresované samospráve, resp. zodpovedným pracovníkom mestskej spoločnosti Technické služby mesta často adresujú aj prostredníctvom diskusného fóra na stránke mesta.
„Napadol veľký sneh, ale cesty, ulice aj chodniky sú plné neodprataného snehu,“ napísal tam 21. decembra pod značkou „Ľudia z ulice“ jeden z nich a pýtal sa: „Kde sa podeli malé traktory, odhŕňovače snehu? Keby ten vyšiel do ulíc, chodníky by vedel očistiť za jeden deň v celom meste. Prečo nesolíte chodniky?“
Popri kritike zaznievajú tam na adresu TSM občas aj pochvaly: „V priebehu necelej hodiny od oznámenia posypali zľadovatelý chodník od Lesného závodu popri Bytovom družstve. Veľa ľudí si vydýchlo, hlavne tí starší,“ uviedol Martin Markušovský.
„Konečne prestalo to nezmyselné celoplošné posýpanie mesta štrkom, ako sa to dialo po minulé roky počas zimy. Štrk sa po prejazde áut drobil na prach a kým ho na jar, resp. začiatkom leta, alebo vôbec, odpratali Technické služby, resp. dažde a lejaky, všetci sme tento prach dýchali.“ napísal tam svoj postreh Miroslav Fogaš.
„V dňoch 18. a 19. decembra 2012 bol odmäk, sneh sa topil, bol mäkký, bolo by jednoduché ho odpratať,“ upozornila Tímea Bagačková Zollerová. „Každý, kto len trošku sledoval predpoveď počasia, vedel, že vo štvrtok 20. decembra príde ochladenie. Roztopený sneh zamrzol a vo štvrtok a piatok sa aktivační pracovníci trápili s týmto namrznutým snehom, ktorý rozbíjali. Samozrejme, že za určený čas očistili len pár metrov chodníka, pritom keby ho boli čistili predchádzajúce dva dni, mohli očistiť možno aj stovky metrov chodnika. Teraz sú chodníky šmykľavé, nebezpečné. Zaujímalo by ma, kto bude zodpovedný za polámané nohy, ruky, rozbité hlavy!“
Technické služby mesta riadia riaditeľ Ivan Demény a jeho dvaja námestníci, poslanec MZ Ľudovít Kossuth (Nez.) a ex-poslanec Ladislav Dávid.  O čistotu v meste sa však starajú nielen Technické služby, mesto k tomu využíva aj tzv. menšie obecné služby, prostredníctvom ktorých zamestnáva ľudí na aktivačné práce.
Koncom januára 2012 zverejnilo mesto správu „o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím za rok 2011.“ Podľa tohto hodnotiaceho dokumentu v roku 2011 vykonávalo aktivačnú činnosť cez projekt „Zamestnanosť a sociálna inkluzícia“ 63 osôb a cez mesto Rožňava 146 osôb. Spolu teda 209 ľudí, organizovaných piatimi koordinátormi.
Z tohto počtu sa v roku 2011 staralo o čistenie parkov, sídlisk, priestorov cintorína, denné čistenie verejných priestranstiev – zametanie a zber odpadkov, celkom 123 pracovníkov, o úpravu verejných priestranstiev, kosenie a výsadbu zelene ďalších 20.
Ako je v správe ďalej uvedené, rozsah pomocných prác je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti 20 hodín týždenne, t. j. 80 hodín mesačne a za odmenu, tzv. aktivačný príspevok, 60 Eur mesačne.
Výkon aktivačných prác je denne kontrolovaný povereným zamestnancom, prípadné porušenie pracovnej disciplíny sa oznamuje na Úrad práce a takýto pracovník je z projektu vyradený – prichádza o aktivačný príspevok.
V roku 2011 náklady mesta Rožňava pri tejto forme výkonu aktivačných prác boli podľa správy do 500 Eur mesačne.
„Ak by mesto Rožňava nevyužívalo aktivačných pracovníkov a zamestnalo by napr. 100 pracovníkov na výkon pomocných prác v trvalom pracovnom pomere na plný pracovný úväzok, náklady by boli cca. 5 000 Eur mesačne. Je to desaťnásobne viac finančných prostriedkov,“ uviedol v správe Martin Mikolaj, referent menších obecných služieb (MOS) Mestského úradu v Rožňave.
Podľa zverejnených faktúr na stránke mesta, náklady na MOS za rok 2012 boli  7 708,02 €, čo je mesačne v priemere 642,34 €.
Okrem iného materiálu sa pre MOS nakúpilo v minulom roku 167 lopát, 390 metlí, 147 hrablí, 240 párov rukavíc, 136 motýk, 75 sekáčov na ľad a 483 balení vriec na odpad. Počet zakúpeného tovaru môže byť ešte väčší, keďže faktúra z 1. augusta 2012 uvádza len sumu na úhradu vo výške 551,30 €.
Rajonizáciu mesta pre MOS, vrátane mien zodpovedných koordinátorov a tel. kontaktov pre pripomienky a návrhy, si môžete pozrieť kliknutím sem
Dokument –
Štruktúra MOS a projekty MSÚ Rožňava k 1.10.2012
Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti oproti stavu pred jej začatím
Foto: Archív infoRoznava.sk/ Čistenie námestia pred návštevou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča  v januári 2012  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli