Kúzlo vysvetľoval aj primátor

Vydanie nového kalendára mesta pod názvom Kúzlo Rožňavy rozprúdilo medzi čitateľmi portálu Inforoznava.sk zaujímavú debatu. 
Nás samotných proces jeho realizácie zaujal a preto sme sa 4. januára obrátili so sériou otázok na pani Petruchovú z MsÚ, na sekretariát primátora mesta a tie isté otázky sme poslali aj do Turistického informačného centra.
 
 
 

Tu sú naše otázky:
1. Od koho vyšla iniciatíva vytvoriť kalendár na rok 2009? Z
Turisticko-informačného centra, MsÚ, od tvorcov alebo od niekoho iného?
2. Bola vyhlásená verejná súťaž na vytvorenie/nafotenie kalendára, na jeho
výrobu a vytlačenie?
2a. Ak áno: kde /v ktorom médiu/ sa tak stalo, kedy a kým bola súťaž
vyhlásená, kým bola vytvorená hodnotiaca komisia a kto bol do nej
vybratý?
Kedy a kde boli zverejnené výsledky?
2b. Ak nie: prečo zadávateľ (mesto Rožňava, alebo TIC Rožňava?)
uprednostnil priame zadanie objednávky?
3. Koľko to celé stálo? V akej výške z celkovej sumy bol honorár určený
fotografom, tlačiarni, fotoateliéru a modelom?
Kto, resp. ktorý subjekt bol dodávateľom kalendára?
4. V ktorom ateliéri/ fotoštúdiu boli fotografie realizované? Bola v tomto
prípade vyhlásená verejná súťaž?
5. Aké sú ďalšie plány s kalendárom? /súťaže, prezentácie, výstavy…/
Odpovede primátora mesta Rožňava Vladislava Laciaka (SMER-SD):
1. Iniciatíva vytvoriť kalendár na rok 2009 s nafotením mladých ľudí z Rožňavy a okolia vyšla od pani riaditeľky TIC Ing. Karin Cseh, ktorá je zároveň aj členkou komisie marketingu a cestovného ruchu pri MZ. Táto komisia jej iniciatívu aj podporila.
2. Verejná súťaž na vytvorenie tohto kalendára vyhlásená nebola a ani nemusela byť z dôvodu, že podľa platnej Smernice o postupe verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami platnej od roku 2007 išlo o zákazku s nízkou hodnotou, pri ktorej sa dodávka tovaru a služieb s hodnotou do 200 tis. Sk bez DPH môže objednať priamo, bez verejného obstarávania. V tomto prípade išlo o zákazku za 50 tis. Sk bez DPH.
3. Fotograf, modely a vizážista pracovali bez nároku na honorár. Mesto Rožňava hradilo len náklady na tlač vo výške 50 tis. bez DPH.
4. Objednávateľom na vydanie kalendára bolo mesto Rožňava a vydavateľom tlačiarne Roven Rožňava.
5. Mesto nehradilo žiadne náklady na fotenie, z tohto dôvodu nebola vypísaná verejná súťaž.
6. Kalendár je určený predovšetkým ako reprezentačný materiál mesta Rožňava. Prvé kusy z nich dostali poslanci mesta a ďalšie kusy sú určené na reprezentáciu mesta. Niekoľko kusov bolo dodaných na predaj aj do TIC, kde sa za prvý deň sa predalo 15 kusov. Kalendár TIC Rožňava prihlásil aj do súťaže o najkrajší kalendár roka 2009 v kategórii nástenných viaclistových kalendárov mesta
 
Odpovede riaditeľky Turisticko-informačného centra v Rožňave:
Dobrý deň, odpovede za TIC Rožňava v stručnosti sú nasledovné:
1. iniciativa vytvoriť iný kalendár ako doteraz, vyšla odo mňa, pretože
sa mi minuloročný kalendár nepáčil a chceli sme zaviesť niečo nové.
2. to je záležitosť mestského úradu Rožňava, nie TIC
3. cena za tlač je každoročnou záležitosťou mesta.
Všetci autori – fotografi, modely a vizážistka súhlasili s prácou bez
nároku na honorár! (keďže sme to iniciovali, boli sme tým príjemne
prekvapení).
Chcem podotknuť, že je to prvý kalendár takéhoto typu, kde sme chceli
pouziť predovšetkým fotografie s ľuďmi a to sa nám aj podarilo. Tých
klasických kalendárov sme tu už mali dost a nikto si ich nekupoval.
Myslím, že z posledného kalendára, ktorí sme mali do predaja (to bolo
asi pred 4 rokmi), sme predali max. 10 ks.
V piatok 2.1.2009 sme začali predaj tohoto kalendára a za jediný deň sme
predali až 15 ks. Zároveň chcem upozorniť, že kalendár mesta nie je
vydaný s účelom komerčným, slúži predovšetkým ako prezent pre partnerov
mesta, poslancov, firmy a pod. Tento rok sme urobili výnimku a vyčlenili
malé množstvo aj na predaj a vyzerá to, že sa to osvedčilo.
Čo sa týka turistov, kalendár nepatrí medzi suveníry, ktoré často
kupujú, skôr vôbec. V letnej turistickej sezóne sa im totiž kalendár už
kúpiť neoplatí. Tých kalendárov s Tatrami a Slovenským rajom, pamiatkami
a podobne, sme tu už mali neúrekom a v súčasnosti ich ani neobjednávame,
pretože nejdú na odbyt a v sklade ich máme na stovky…
Tlač kalendára realizovala tlačiareň Roven Rožňava.
Kalendár sme prihlásili (Mesto Rožňava) aj do súťaže o najkrajší
kalendár roka 2009 v kategórii nástenných viaclistovych kalendárov –
mesta: www.najkalendar.sk
S pozdravom
Ing. Karin Cseh
riaditeľka TIC Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli