Kto odstráni kopec hliny?

DSCF6536Túto otázku si možno kladú mnohí z tých, ktorí musia dodnes obchádzať nedoriešenú prekládku telekomunikačného vedenia na opravenej ceste medzi garážami na Komenského ulici v Rožňave.
Na problém s nedokončenou cestou sme predtým upozornili niekoľkokrát, vo februári 2011 sme informovali o petícii občanov. Tí sa dožadovali opravy cesty, plnej výmoľov a jám. Rekonštrukcia 96 metrov dlhej cesty s plánovanými nákladmi 38 230 eur bola schválená v septembri 2011.
Stavbu dodávateľsky zabezpečovali Inžinierske stavby Košice, v subdodávke aj firma KK Staving poslanca MZ Rožňava Ľudovíta Kossutha (nez.). Technický dozor vykonávala na stavbe firma ER-Staving z Rožňavy exposlankyne Eriky Szabadosovej.
DSCF6544Rekonštrukcia prebiehala od mája do júla 2012. V tom čase mesto súčasne realizovalo rozšírenie komunikácie na Okružnej ulici, kde býva aj poslanec Roman Ocelník (nez.).
“V časti komunikácie, pred garážou a ďalej pod kopou hliny, ktorá je súčasťou svahu a vedie až pod Jasnú ulicu, sa nachádzajú štyri telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovak Telekom,“ vysvetlila už vtedy Erika Szabadosová ohľadne opravy cesty na Komenského.
Upozornila, že projekt stavby úpravy živičnej krytiny v rámci rekonštrukcie komunikácie medzi garážami neriešil prekládku týchto káblov. Prekládka by podľa nej stála asi 5 tisíc eur.
S odstupom času sme sa aktuálne spýtali hovorcu mesta Petra Galla, čo je v tejto veci nové, resp. kedy sa tento kopec hliny odstráni. Zaujímalo nás tiež, koľko stálo osadenie dopravného značenia, upozorňujúce na zúženú vozovku.
Akcia, ktorú nazývate „kopec hliny“, nie je zahrnutá v rozpočte mesta, uviedol stručne po mesiaci nášho čakania na odpoveď. „Z tohto dôvodu nie je zo strany mesta možné realizovať prekládku telekomunikačných vedení, ktoré sa nachádzajú v časti komunikácie a čiastočne aj vo svahu na mieste, ktoré je predmetom vašej otázky.“
DSCF6557Situáciu nám ozrejmil z pohľadu Slovak Telekomu Martin Vidan, hovorca pre korporátne záležitosti.
Ako uviedol, kabelácia ulíc Komenského, Čučmianska a Sama Czabána bola realizovaná v 70-tych rokoch minulého storočia. V čase výstavby tam neboli vybudované garáže ani prístupová cesta k nim a telekomunikačné káble boli uložené v zmysle platných technických noriem voľne v teréne.
„Za akých podmienok sa stavali garáže a prístupová cesta v 80-tych rokoch minulého storočia, nevieme posúdiť. V tom čase však došlo ku zníženiu krytia telekomunikačných káblov a tiež k vzniku medzery medzi garážami v mieste, kde sú tieto káble uložené,“ vysvetlil ďalej.
Ako podotkol, v čase rekonštrukcie príjazdovej komunikácie v roku 2011 Slovak Telekom vyjadril mestu Rožňava, investorovi stavby, podmienku prekládky a ochrany podzemných telekomunikačných vedení.
„Táto podmienka však nebola zahrnutá do projektu rekonštrukcie. K dôvodom, prečo sa mesto ako investor rozhodlo nerealizovať prekládku, sa nedokážeme vyjadriť,“ dodal na záver Martin Vidan.
A tak je príjazdová komunikácia ku garážam zrekonštruovaná, no svah s káblami zostal aj po roku v pôvodnom stave. Rovnako bez dokončenia je desaťročia parkovisko a krátky úsek mestskej komunikácie od bytoviek nad obchodným domom Tesco ku garážam.
Navyše, opravená komunikácia medzi garážami odvtedy slúži aj ako skratka, najmä pre vozidlá taxislužby. Umožňuje to chýbajúce dopravné značenie, ktoré by obmedzilo v danom úseku samotný prejazd vozidiel a tiež rýchlosť.
Foto: infoRoznava.sk
Dokument:
Rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov a ciest v meste – poradie dôležitosti
Koncepcia opráv chodníkov a ciest na r. 2012 – 2014
Súvisiace články: Ďalší rožňavský unikát? 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery