Krásy Slovenského krasu v Gemerskej knižnici

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave si môžu návštevníci pozrieť fotografickú výstavu Krásy Krasu – prírodný poklad, ktorá potrvá do 4. novembra.
Výstava je určená nielen školákom, ale aj širokej verejnosti. Vstup je voľný.
„Výstava prezentuje osobitosti a zaujímavosti Slovenského krasu z pohľadu odborníkov, ktorí sa venujú jeho skúmaniu a ochrane. Rôznorodosť fotografií umožňuje návštevníkom výstavy nájsť inšpiráciu na jeho ďalšie poznávanie,“ povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras Brzotín Ján Kilík.
Slovenský kras sa rozprestiera na území okresov Rožňava a Košice-okolie, časť jeho ochranného pásma leží v okrese Revúca.
„Určite odporúčam nielen žiakom a študentom jednotlivých škôl okresu navštíviť túto výstavu, ktorú by sme mohli nazvať aj ako prírodný poklad. Je na nej ako fotografická, tak aj textová časť, pričom obe časti približujú toto unikátne územie národného parku,“ povedal Kilík.
Územie Slovenského krasu bolo osídlené už v praveku. Nasvedčujú tomu jaskynné aj povrchové nálezy spred 30 000 rokov.
S pojmom Slovenský kras sa prvýkrát stretávame v práci poľského geografa Dr. Rehmana v roku 1895. Dĺžka územia je v smere sever – juh asi 32 km, v smere západ – východ 72 km.
Zdroj: SITA Foto: GKPD

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery