Kde budeme voliť – spresnenie

Primátor mesta Rožňava Vladislav Laciak určil volebné okrsky a volebné miestnosti pre prvé aj druhé kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia 21. marca 2009 a 4. apríla 2009. Z Mestského úradu sme boli upozornení na opravené oznámenie a tak vám ich prinášame ešte raz. 
 
 

Okrsok : 001
Miestnosť: Reformovaná cirkevná škola, Ul. Kozmonautov č. 2

občania bývajúci na ulici: Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Slnečná, Vitéz kert,
Okrsok : 002
Miestnosť: Základná škola Ul. J.Á. Komenského č. 5

občania bývajúci na ulici: Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná,
Okrsok : 003
Miestnosť : Základná škola, ul. J.Á. Komenského č. 5

občania bývajúci na ulici: Čučmianska dlhá, J.A. Komenského, Lesná,
Okrsok : 004
Miestnosť: Základná škola, Ul. J.Á.Komenského č. 5

občania bývajúci na ulici: Čučmianskej, Sama Czabána
Okrsok : 005
Miestnosť : Sobášna sieň, Ul. akademika Hronca 9

občania bývajúci na ulici: Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu-Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Pod Kalváriou, Šafárikova od č. 1 do č. 17 nepárne (ďalej len n.) a od č. 2 do č. 20 párne (ďalej len p.), Špitálska, Štítnicka do č. 34 p. a č. 62, do č. 19 n., Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu, pacienti NsP sv. Barbory (na základe voličských preukazov) ,
Okrsok : 006
Miestnosť: Základná škola, Zlatá ul. č. 2

občania bývajúci na ulici : Mierovej, Zlatej,
Okrsok : 007
Miestnosť : Základná škola, Zlatá ul. č. 2

občania bývajúci na ulici: Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Vajanského
Okrsok : 008
Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1

občania bývajúci na ulici : Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková,
Okrsok : 009
Miestnosť: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29

občania bývajúci na ulici: Ernesta Rótha, Šafárikova č. 19 – 61 nepárne a č. 22 – 100 párne, Malá
Okrsok : 010
Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1

občania bývajúci na ulici : Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská
Okrsok : 011
Miestnosť : Základná škola , Ul. pionierov č. 1
občania bývajúci na ulici : 29. augusta, 9. mája, Bočná, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Šafárikova od č. 63 – 133 nepárne a od č. 102 – 152 párne, Tehelná,
Okrsok : 012
Miestnosť : DOS – malometrážne byty, Jovická č. 66

občania bývajúci na ulici: Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho
Okrsok : 013
Miestnosť : Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19
občania bývajúci na ulici : Kyjevská (okrem č. 1, 3, 5, 7 ),
Okrsok : 014
Miestnosť : Podnikateľský inkubátor, Zakarpatská č. 19
občania bývajúci na ulici : Edelényska č. 1 – 5 nepárne, č. 2 – 14 párne a č. 46 – 56 párne
Okrsok : 015
Miestnosť : Základná škola, Zakarpatská č. 24

občania bývajúci na ulici : Zakarpatská
Okrsok : 016
Miestnosť : Základná škola, Zakarpatská č. 24

občania bývajúci na ulici: Edelényska č. 18 – 44 párne a č. 29 – 31 nepárne
Okrsok : 017
Miestnosť : Bývalý závodný klub ŽB, Rožňavská Baňa č. 166
občania bývajúci na ulici: Rožňavská Baňa, Strelnica, Štítnická od č. 21 nepárne a od č. 36 párne (okrem č. 62)
Okrsok : 018
Miestnosť : Klub dôchodcov Nadabula č. 176
občania bývajúci: v mestskej časti Nadabula
 
Informuje o tom oficiálna stránka mesta Roznava.sk.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery