Kaufland mieri na Juh

Na štvrtkové rokovanie poslancov je pripravený aj bod ohľadne zmeny Územného plánu mesta (UPM). 
Dôvodom je investičný zámer výstavby „objektu obchodnej jednotky“ s cca 160 parkovacími miestami v lokalite sídliska Juh – severná časť, medzi naplánovanou Alejou sv. Otca a prepojovacou komunikáciou na Edelényskej ul. so štátnou cestou I/50 v k.ú. Rožňava.
Požiadala o to firma TONE s. r. o. z Rožňavy a Dominika Tutková (konateľka uvedenej firmy), pričom náklady s tým spojené majú uhradiť žiadatelia.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe k tomuto bodu, navrhovaná zmena nadväzuje na schválené zmiešané územie, ktorých plochy sú určené zväčša na občiansku vybavenosť a zasahuje do schváleného obytného územia juhovýchodnej časti mesta, určeného na viacpodlažnú bytovú výstavbu.
V komisiách zastupiteľstva predložená žiadosť firmy TONE s. r. o. nebola prerokovaná, „nakoľko bola podaná 23. júna 2010“.
Mestská rada  (MR) na svojom riadnom zasadnutí v ten istý deň uložila zistiť u zhotoviteľa ÚP ceny za vypracovanie a prerokovanie návrhov zmien ÚP a následne uzavrieť zmluvy medzi žiadateľmi a mestom, ktorými sa zaviažu, že uhradia všetky náklady. „Po objednaní, vypracovaní, prerokovaní a preskúmaní návrhu zmeny ÚPM“ ju schváli mestské zastupiteľstvo.
Uvedený pozemok zrejme následne získa od TONE s. r. o. firma Ardis, a. s. zo Žiaru nad Hronom, ktorá vykupuje pozemky pre obchodné reťazce. Ako nám potvrdila pracovníčka v centrále firmy Ardis, v tomto prípade vybavujú lokalitu pre sieť Kaufland. Či sa im túto sieť podarí na túto lokalitu presvedčiť, bude podľa nej zrejmé do dvoch mesiacov.
V minulosti sa spoločnosť Kaufland opakovane usilovala prostredníctvom inej developerskej spoločnosti získať pre svoj obchodný dom pozemky v širšom centre mesta – v areáli autobusovej stanice. Proti predaju mestských pozemkov sa vtedy zdvihla vo verejnosti vlna odporu.
Dokument: Informácia k požadovanej zmene Územného plánu mesta Rožňava
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
 
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli