Jubileum základnej školy

Pred 35. rokmi koncom októbra prvýkrát ohlásil školský zvonec začiatok vyučovania na novej škole v malebnom prostredí Dobšinej.
Každý sa vtedy pustil s chuťou do práce, veď bolo čo vylepšovať.  Postupne boli vybudované odborné učebne, vysadili sa ovocné a okrasné stromčeky, vybudovali sa školské ihriská a neskôr počítačové učebne.
Dobšinská základná škola patrí k najkrajším školám a to nie len v rámci okresu. Škola – to sú však predovšetkým žiaci a učitelia. Počas uplynulých 35. rokov opustilo brány školy zhruba 3000 žiakov.
Boli medzi nimi takí, ktorí robili dobré meno nie len škole, ale aj mestu Dobšiná na rôznych vedomostných, spoločenských a športových súťažiach.
Za tým všetkým sa skrýva dobrá mravenčia, ale veľmi náročná práca pedagógov, ktorí svoj voľný čas venujú deťom.
V priebehu 35 rokov sa na škole vystriedalo zhruba 60 učiteľov. Mnohí odišli na iné pracoviská a ďalší na zaslúžený dôchodok. Každý z nich zanechal v srdciach žiakov spomienky. Veď práca učiteľa sa dá ohodnotiť až po rokoch.
Od začiatku tu pracoval dobrý učiteľský kolektív a vychovávatelia, ktorí sa usilovali vychovať zo svojich žiakov dobrých, statočných ľudí.
Za výborné výchovno – vyučovacie výsledky bolo škole v roku 1998 MŠ SR prepožičané pomenovanie po významnej osobnosti mesta Ing. Eugenom Ruffinym – objaviteľom  Dobšinskej ľadovej jaskyne.
V súčasnosti má škola učiteľov, ktorí patria medzi najkvalifikovanejších v okrese a dosahujú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.  Snažia sa prispôsobovať najnovším trendom v školstve.
Poskytujú žiakom výučbu troch cudzích jazykov a plnú kvalifikovanosť vo všetkých  učebných predmetoch. Učitelia pracujú aktívne aj v mestských orgánoch a organizáciách
Základná škola sa v súčasnosti zameriava na vypracovania projektov , z ktorých sa v posledných rokoch realizovala rekonštrukcia budovy školy a okolia, vybavenie tried a počítačových učební.   
Vzhľadom  ale na skoro 70 %  návštevnosť školy rómskymi žiakmi sa škola zapája aj do projektov typu „Myslím už dnes na zajtrajšok“ , ktorého cieľom je  zvýšiť vzdelanostnú úroveň marginalizovaných rómskych komunít formou doučovacích kurzov a tvorivých dielní.
Foto : Dobsina.net

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery