Hlobil post riaditeľa mailom odmietol

Na rokovaní Zastupiteľstva KSK 13. októbra mali poslanci schváliť vymenovanie Jána Hlobila za riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave. V úvode rokovania podpredseda KSK Emil Ďurovčík, ktorý zasadnutiu predsedal, však navrhol stiahnutie tohto bodu z programu schôdze.
„Menovaný dnes ráno zaslal mailovou poštou oznámenie, že z vážnych osobných dôvodov nereflektuje na uvedenú funkciu,“ zdôvodnil Ďurovčík.
Vo výberovom konaní, vyhodnotenom komisiou, menovanou predsedom KSK Zdenkom Trebuľom (Smer-SD), obstál ako najlepší spomedzi štyroch uchádzačov.
Oslovili sme okrem J. Hlobila a M. Kováča, ktorý má byť namiesto neho povereným riaditeľom, aj predsedníčku komisie kultúry krajského parlamentu Renátu Lenártovú a vedúcu odboru kultúry KSK Janu Kovácsovú.
Na naše otázky reagovala Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu KSK. Zaujímalo nás, ako bude vedenie KSK v tejto veci postupovať ďalej, či bude navrhnutý na vymenovanie za riaditeľa múzea niekto z troch neúspešných kandidátov na tento post.
„Vedením múzea bol od odchodu predchádzajúceho riaditeľa (pozn. red.: J. Csobádiho) poverený pán Hlobil a toto poverenie zatiaľ nebolo zmenené. Keďže pán Hlobil z vážnych osobných dôvodov požiadal aj o zrušenie poverenia, od 1. novembra by mal byť riadením múzea poverený Martin Kováč, ktorý bol účastníkom vo výberovom konaní,“ vysvetlila pre infoRoznava.sk Bobríková.
„Keďže z uchádzačov vo výberovom konaní je jediný, ktorý je zamestnancom múzea, môže byť poverený riadiacou funkciou. Pán Hlobil ostáva pracovať v múzeu,“ dodala.
Dokument –
Návrh na uznesenie / Dôvodová správa k vymenovaniu riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave

Pracovné miesta obsadzujú bez konkurzu

Bobríková tiež potvrdila, že do pracovného pomeru v Baníckom múzeu v Rožňave bola prijatá bývalá riaditeľka SNM – Múzeum Betliar Eva Lázarová.
„Bola prijatá na uvoľnené miesto. Nejde o vedúcu funkciu. Zákon o verejnej službe neprikazuje robiť výberové konania, ak nejde o vedúce funkcie. Poverený riaditeľ ako štatutár organizácie mal poverenie aj v personálnych otázkach. Je to jeho kompetencia,“ objasnila Bobríková.
Ako ďalej uviedla, predseda KSK Zdenko Trebuľa (Smer-SD) považuje obsadzovanie pracovných pozícií za kompetenciu štatutára každej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Predchádzajúceho riaditeľa Júliusa Csobádiho po odchode z funkcie prijal na post historika práve Hlobil. Taktiež bez výberového konania. V múzeu pracuje ako historička aj Csobádiho dcéra.

Budú Rožňavské radiály pokračovať?

Spýtali sme sa aj na ohrozené pokračovanie série výstav súčasného výtvarného umenia v rámci projektu Rožňavské radiály v roku 2015.
Bobríková zdôraznila, že obsahová náplň činnosti múzea i galérie je kompetenciou Baníckeho múzea.
„V kultúrnych zariadeniach KSK je ročne okolo dvetisíc podujatí, takmer 700 z nich je s podporou ministerstva kultúry. Sloboda, ktoré podujatie podporia a ktoré nie, je v rukách riaditeľov,“ pokračovala.
Významné podujatia patria podľa nej medzi trvalo podporené alebo cyklicky sa opakujúce, ktoré nechýbajú v plánoch činnosti.
„Každý rok pribúdajú aj nové prioritné projekty, ktoré podporujeme. Nie je našim cieľom podporovať stále tie isté. Nemali by sme rozhodovať o jednom podujatí na Úrade KSK. Ak sa nájde dostatok prostriedkov, presvedčí svojim významom, odozvou publika, získa podporu z ministerstva kultúry, nevidíme dôvod, prečo by nemalo byť,“ uviedla na záver.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Ing. Ján Hlobil (celkom vpravo) na jednej z vernisáží výstav z cyklu Rožňavské radiály  

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery