Dni mesta začali / fotoreport

Mesto Rožňava pripravuje každoročne Dni mesta, tie tohtoročné začali dnes, 24. januára. Prinášame vám ich podrobný program a niekoľko prvých záberov a krátke video.Dni mesta Rožňava – 24. 1. – 1. 2. 2009
PROGRAM
Sobota 24. 1.
Rožňavský € pohár 2009 a Pohár primátora
10.00 Otvorenie súťaže v tanečnom športe – spoločenská sála OKC
14.00 Slávnostné otvorenie Dní mesta ’09 – priamy prenos RVTV
Vstupné: dospelí 4,- € , deti do 12 rokov 2,- €
Nedeľa 25. 1.
Slovenský pohár
10.00 Otvorenie súťaže v tanečnom športe – spoločenská sála OKC
14.00 prenos RVTV
Vstupné: dospelí 4,- € , deti do 12 rokov 2,- €
Pondelok 26. 1.
13.00 Stretnutie pracovníkov kultúry s predstaviteľmi mestskej samosprávy
I. poschodie Radnice na Námestí baníkov
Utorok 27. 1.
17.00 Fórum občanov Rožňavy – stretnutie občanov s predstaviteľmi samosprávy v Kongresovej sále – II. posch. Radnice na Námestí baníkov
Streda 28. 1.
9.00 Stretnutie členov žiackeho a študentského parlamentu s predstaviteľmi mestskej samosprávy – na zimnom štadióne
15.00 Stretnutie pracovníkov mesta – dôchodcov s predstaviteľmi mestskej samosprávy I. poschodie Radnice na Námestí baníkov
17.00 Stretnutie podnikateľov s predstaviteľmi mestskej samosprávy
Vyhodnotenie a vyhlásenie „Podnikateľa roka 2008″
Regionálne poradenské a informačné centrum, sídlisko JUH
18.00 DFS HAVIARIK a jeho hostia
Divadelná sála OKC
Vstupné dobrovoľné
Štvrtok 29. 1.
18.00 Vyhodnotenie najlepšieho športovca a športového kolektívu roka 2008
Divadelná sála OKC – priamy prenos RVTV
Piatok 30. 1.
14.00 Stretnutie predstaviteľov mestských samospráv partnerských miest
Radnica na Námestí baníkov
15.30 Veduty Rožňavy a iné – vernisáž výstavy obrazov Jany Kušnierovej
Gemerské osvetové centrum na Betliarskej č. 8.
17.00 Divadlo THÁLIA – „Imádok férjhez menni“, v hlavnej úlohe Viky Ráková
Divadelná sála OKC
Vstupné: 4, – € – predpredaj v pokladni divadla Actores
Sobota 31. 1.
9.00 Ekumenické bohoslužby v kostole Evanjelickej a.v. cirkvi
11.00 Slávnosť udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní
v Obradnej sieni na Ulici akademika Hronca – priamy prenos RVTV
18.00 Paľo HABERA – koncert – divadelná sála OKC
Vstupné: 12, – € – predpredaj v pokladni divadla Actores
20.00 PLES MESTA – Kongresová sála Radnice na Námestí baníkov
Vstupné: 30, – € – predpredaj MsÚ – odbor regionálneho rozvoja
Nedeľa 1. 2.
15.00 Rozpávka s Kulišiakom – detské predstavenie Babadla Prešov – divadelná sála OKC
Vstupné: 1,2 € – predpredaj v pokladni divadla Actores

Sprievodné podujatia
Pondelok 26. 1.
10.00 „Znej rómska pieseň“ – spevácka súťaž
Kongresová sála radnice na Námestí baníkov
Utorok 27. 1.
8.30 Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev – telocvičňa ZŠ Zlatá ulica
10.00 Vyhodnotenie celoročných výsledkov škôl – CVČ Šafárikova ulica
14.00 Šachový turnaj seniori a juniori – Klub dôchodcov
Výstava starých dokumentov – Klub dôchodcov

Streda 28. 1.
8.30 Rožňava v literárnom a výtvarnom vyjadrení – ZŠ Ulica zeleného stromu
8.30 Basketbalový turnaj žiačok ZŠ o pohár primátora – telocvičňa SOU – Hviezdoslavova ulica
10.00 „Čo vieš o Rožňave?“ – vedomostné dopoludnie na MŠ Štítnická ul.
Štvrtok 29. 1.
8.30 Stolnotenisový turnaj – ZŠ Akad. J. Hronca
Piatok 30. 1.
13.00 Karneval na ľade pre deti – organizuje CVČ na zimnom štadióne
„Oslava 150 výročia vzniku saleziánov a sviatku ich zakladateľa sv. Jána Bosca“:
16.00 Slávnostná sv. omša v „malom“ kostole na Námestí baníkov
17.30 Slávnostná akadémia – Radnica – II.posch. na Námestí baníkov

Sobota – 31. 1.
14.00 XXIV. Medzinárodný futbalový turnaj o Pohár primátora mesta
Old Boys FC Fortuna – telocvičňa OA
Zmena programu vyhradená !
Fotoreport z prebiehajúcej súťaže tancov:

 

 
 

 
 

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli