Festival Moldava Spolu zrušili

Hudobný festival Moldava Spolu, ktorý zakázalo mesto Moldava nad Bodvou rozhodnutím primátora a poslancami miestneho zastupiteľstva, sa organizátori rozhodli zrušiť.
Festival, o ktorom sme informovali, sa mal uskutočniť na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou v piatok 29. augusta a mali na ňom spoločne vystúpiť rómske aj nerómske skupiny – Slobodná Európa, Korben Dallas, Parno Graszt, Chalani z chatrče, detský zbor Superar, OZ Haliganda či Para so Sendreiovcami.
Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
„Rozhodnutie mesta a polície pár dní pred jeho začiatkom prezidenta prekvapilo,“ reagoval jeho hovorca Peter Petrus. „Záštitu nad festivalom, ktorý je o tolerancii a spájaní, rád prevezme aj v budúcnosti.“
Organizátori si splnili ohlasovaciu povinnosť voči mestu 28. mája, pričom zákaz mesta im bol doručený až 20. augusta.
Považujú ho za sporný, keďže mesto nesplnilo lehotu na vydanie takéhoto rozhodnutia do 60 dní od oznámenia, pričom podľa zákona „ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“ 
Organizátori považovali preto akciu za povolenú a svoje povinnosti voči mestu vybavené splnením si oznamovacej povinnosti.
Zákaz prišiel organizátorom 9 dní pred plánovaným termínom podujatia, pričom doba na vyjadrenie sa k odvolaniu je 15 dní, čím organizátori nedostali možnosť dočkať sa výsledku pred dátumom festivalu.
Organizátori zdôraznili skutočnosť, že situácia sa v osade z pohľadu príčin, vedúcich mesto k zákazu podujatia, za posledné mesiace (respektíve roky) vôbec nezmenila. Preto mesto nemalo podľa nich žiaden relevantný dôvod na vydanie zákazu v tak krátkom termíne pred konaním podujatia, pokiaľ tak neurobilo predtým v zákonom stanovenej lehote, čo by organizátorom dalo možnosť odvolania sa proti zákazu, alebo hľadania alternatívnych riešení.
Za sporné organizátori považujú aj dôvody zákazu.
„Zákaz je to posledné, čo by sme od mesta po predchádzajúcej komunikácii o podujatí očakávali,“ hovorí Martin Vavrinčík z organizácie ETP Slovensko, ktorá v súčasnosti zastrešuje 10 komunitných centier na východnom Slovensku, vrátane komunitného centra priamo v osade Budulovská, ktoré prevádzkuje od roku 2009. „Rozhodnutie zakázať podujatie nepovažujeme za múdre, situácii v Moldave nepomôže a vyslalo občanom signál, že v meste sú dva oddelené svety, ktorých spájanie je vlastne nebezpečné.“
„Zákaz nás mrzí hlavne kvôli obyvateľom osady. Na akciu sa tešili, mali sa na nej aktívne podieľať. Bezpečnostné dôvody považujeme za zástupné a alibistické a to aj z dôvodu, že viaceré uvádzané dôvody zákazu nie sú opodstatnené,“ dopĺňa Lýdia Šuchová z Občianskeho združenia Equity, ktoré sa dlhodobo venuje znevýhodneným skupinám obyvateľov.
„Na ceste do osady nie je problém s prístupom záchranných zložiek,  vyhnú sa tam dve vozidlá vedľa seba, okrem toho mal byť vjazd autami do osady povolený len bezpečnostným zložkám, organizátorom a umelcom aj z dôvodov priepustnosti cesty,“ vysvetlila.
„Takisto sme nežiadali mesto o vyčistenie akýchkoľvek priestorov (ako sa uvádza v zákaze), ale o spoluprácu a poskytnutie technických prostriedkov, potrebných pri čistení a kosení. Osadu sme spolu s osadníkmi plánovali čistiť celý týždeň pred akciou svojpomocne,“ pokračovala. „Aj takto by festival prispel k zlepšeniu vzťahu osadníkov k čistote v osade, keďže vieme všetci, že najlepším prostriedkom je radosť a pozitívna motivácia.“
Na mieste mala byť zdravotnícka a protipožiarna služba a usporiadatelia. Za korektný nepovažujú organizátori ani údaj o počte obyvateľov (1400) v odôvodnení zákazu, pričom podľa najaktuálnejšieho zdroja – Atlasu rómskych komunít – žije v Budulovskej 773 obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo rokovalo o zákaze za zavretými dverami a neumožnilo tak na rokovaní predložiť riešenia organizátorov k mestu identifikovaným rizikám a problémom.
Postupom mesta pred vydaním zákazu neboli podľa organizátorov dodržané ani iné právne povinnosti: „Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie“.
Festival Moldava Spolu 2014 je nasledovníkom podobných podujatí, ktoré sa v minulosti uskutočnili v rómskych osadách Šobov pri Banskej Štiavnici či Klenovec v Rimavskej Sobote. Pri ich vzniku a organizácií stáli aj architekti Oliver Sadovský a Matúš Vallo z OZ Mestské zásahy.
„Zákaz festivalu je precedensom, neviem o podobnom prípade v novodobej histórii Slovenska,“ hovorí Vallo.
 „Som prekvapený, ako dokážu inštitúcie zmariť akciu, ktorej posolstvo bolo čisto pozitívne a malo viesť k budovaniu tolerancie a komunikácie. Na predošlých ročníkoch festivalov SPOLU sme videli, že aj keď kultúrne akcie nie sú zázračným liekom na problémy, určite môžu svojou troškou pomôcť k lepšiemu spolužitiu,“ dodal.
 „Festival sme pripravovali s maximálnym dôrazom na bezpečnosť. Samozrejme, stopercentná bezpečnosť v osade Budulovská neexistuje – rovnako ako kdekoľvek inde na Slovensku. Verím, že zákaz festivalu a takýto prístup inštitúcií ostane smutnou výnimkou,“  dodáva Michal Kaščák z agentúry Pohoda Festival.

Ponúkli konanie festivalu v Rožňave

Práve jeho oslovili poslanci MZ Rožňava, Radoslav Kovács (nez.) a Matúš Bischof (OKS) s ponukou na konanie festivalu v Rožňave.
„Tešil som sa na koncerty s dobrými kapelami a s peknou myšlienkou, no zamrzelo ma, keď som sa dozvedel, že festival zrušili. V súčasnosti sa umenie nezvykne rušiť, ani koncerty nie, dokonca ani niektoré neonacistické, „ uviedol pre infoRoznava.sk Matúš Bischof.
„Napadlo nám, či by sa to nedalo preložiť k nám do mesta, aspoň by si Rožňava mohla pripísať nejaké plusové body a zároveň sme si mohli užiť festival u nás,“ vysvetlil.
Ako doplnil, dohodli sa, že on zavolá viceprimátorovi Petrovi Markovi a Rado Kovács osloví Michala Kaščáka. „S tým, že ak to aj nevyjde, aspoň sme urobili správnu vec a môžeme si povedať, že sme aspoň skúsili.“  
„V piatok večer sme mali aspoň malý náznak nádeje, že snáď to môže vyjsť, v sobotu som už ale dostal negatívnu odpoveď od pána viceprimátora, ktorý ochotne a promptne kontaktoval pána primátora. Za ich ochotu aspoň o veci chvíľu rozmýšľať im ďakujem,“ spresnil Bischof.
„Mrzí ma to a som sklamaný, lebo nerozumiem tomu, prečo sa nejaký pokojný koncert s pozitívnou myšlienkou nemohol odohrať. Medializované skutočnosti mi veľa odpovedí nepriniesli,“ dodal na záver.
V tejto veci sme oslovili aj poslanca Radoslava Kovácsa.
„Je mi veľmi ľúto, že vo vedení moldavskej i rožňavskej samosprávy prevládol strach z naprojektovaného rizika, ktoré bolo v skutočnosti len vhodnou zásterkou prikryť vlastný alibizmus, prameniaci v predvolebnom populistickom podliezaní iracionálnym vášňam a populárnym predsudkom,“ uviedol pre infoRoznava.sk.
Pripomenul, že festival v osade Budulovská organizovali skúsení ľudia z neziskoviek EQUITY, Mestské zásahy a ETP Slovensko spolu s agentúrou Pohoda Festival, záštitu prevzal prezident Andrej Kiska. Spolufinancovanie prebiehalo aj prostredníctvom darcovského portálu ludialudom.sk, mnoho práce odviedli a ešte boli pripravení odviesť ľudia žijúci v Moldave i priamo v osade.
„Myslím si, že nič z toho nepomohlo preto, lebo sme na prahu obdobia, ktorého niektoré rysy tu už boli v časoch mečiarizmu – arogancia štátnej moci, ktorá si uzurpuje právo určovať, ktorá akcia bude alebo nebude podľa toho, či spĺňa jej vlastné pokrivené predstavy o tom, čo je a čo nie je vhodné pre ľudí, ktorí tu žijú,“ uviedol ďalej.  
„Znova nastáva čas, kedy je ešte stále sa rodiaca občiansku spoločnosť v krajine dusená a sekírovaná represívnymi zložkami štátu,“ zdôraznil.
Bezpečnostné riziko nebolo podľa neho ani v jednej z navrhovaných lokalít žiadne, nebol to slovenský precedens, podobné koncerty – aj slovenskej filharmónie – sa odohrali v Kokave, v Klenovci a v osade Šobov pri Banskej Štiavnici.
„Stačilo prejaviť ochotu a byť prezieravo konštruktívny, ukázať, že pri robení dobrých vecí nebudeme hľadať dôvody, prečo sa to nedá, ale spôsoby, ako ich zrealizovať. Teraz sa to nepodarilo, ale som presvedčený, že už onedlho budeme môcť odčiniť toto naše zlyhanie. Bude mi cťou a potešením byť súčasťou toho tímu a verím, že v ňom bude aj náš primátor,“ dodal na záver.

Burdiga: Nikto ma neoslovil

„Mňa osobne spomínaní poslanci neoslovili a žiadny oficiálny podnet na organizovanie nejakého koncertu sme na úrad  nedostali, takže je normálne, že sme nemali čo povoliť a ani zrušiť,“ reagoval na našu otázku primátor Rožňavy Pavol Burdiga (Most-Híd).
„Na stránke mesta sú zverejnené kontakty, t.j. moja e-mailová adresa, telefonický kontakt a poštová adresa mestského úradu. Na tieto kontakty sme žiadny podnet, týkajúci sa organizovania koncertu od spomínaných poslancov nedostali,“ zdôraznil.
Foto: O. z. Equity
Ohlásili zrušenie festivalu v Moldave a spustili muziku

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery