EÚ a jej “oštiepky”

210039_2.jpg… keď sledujem už roky rôzne hádky okolo prijímania európskej ústavy. Rôzne, podľa mňa úplne nezmyselné hádky okolo slovenského oštiepka, či poľského oscypka. Predtým žabomyšie vojny okolo tuzemského rumu, či zakrivení uhoriek a najaktuálnejšie spory okolo českých, či slovenských špekačiek. Popri tom je toľko vecí, pre ktoré by Európska únia a v nej spoločné prijímanie zjednotených predpisov všetkými jej členmi mali veľký význam a úžitok pre všetkých členov únie, no najmä pre všetkých jej obyvateľov.
Napríklad dnes u nás prijímaná novelizácia zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Neviem si predstaviť lepší príklad na prijímanie spoločnej EÚ legislatívy ako v prijímaní rovnakých dopravných predpisov. Nechápem, že prečo má byť v rôznych štátoch únie rôzna povolená rýchlosť v uzavretých obciach, mimo obcí, či na diaľniciach? Iná povolená rýchlosť v Maďarsku, Rakúsku, na Slovensku, či v Česku je dobrá tak akurát na vyberanie pokút, keď si človek pred vstupom na územie druhého štátu zabudne preštudovať ich dopravné predpisy.
Nechápem, že prečo nemôžu byť vo všetkých štátoch únie rovnaké druhy dopravných značiek (označení), či už zvislých, alebo vodorovných. V každom členskom štáte únie majú dopravné značky iné farby, či iné veľkosti a často aj iný obsah s rovnakým významom. Keď cestujem po Európe, veľakrát neviem, či som ešte na diaľnici, lebo u nás sú diaľnice označené zelenými informačnými značkami, no napríklad v Nemecku už modrými. Verím tomu, že keby sa dopravné predpisy (a dopravné značenie) v EÚ zjednotili, určite by to významnou mierou znížilo dopravnú nehodovosť minimálne cudzích štátnych príslušníkov na cestách mimo svojho domova a v neposlednom rade by to spríjemnilo (najmä vodičom) aj cestovanie po EÚ.

Zatiaľ som sa dočítal len nasledovnú informáciu, z ktorej ma ide šľak trafiť: Návrh svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe.

Tibo Takáč

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli