Dotáciu z ministerstva nedostanú

V prípade neschválenia dotácie na aktualizáciu územného plánu, bude musieť obec Štítnik siahnuť po vlastných zdrojoch. Túto možnosť naznačil starosta Miloš Gallo Barnák (SDKÚ-DS, SaS) na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obec Štítnik čaká aktualizácia jej územného plánu. Preto požiadala o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Termín na podávanie žiadostí bol od 15. januára do 28. februára 2012.
Bývalý minister Ján Figeľ rozhodol o pridelení dotácie 28. marca, teda ešte pred aprílovým zasadnutím štítnických poslancov. (16.4., pozn. red.) V zozname obcí, ktorým bola žiadosť o dotáciu schválená, Štítnik chýba. Figuruje v zozname obcí, ktorým nebola žiadosť schválená kvôli nesplneniu podmienok poskytnutia dotácie a nedoručeniu všetkých príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie.
O nutnosti aktualizovať územný plán sa štítnickí poslanci a starosta dozvedeli na svojom zasadnutí v polovici decembra 2011. Vtedy ich na túto skutočnosť upozornili spracovatelia územného plánu obce Štítnik. Podľa stavebného zákona je obec povinná najmenej raz za štyri roky preskúmať územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky.
Už koncom septembra 2011 mala obec na stole požiadavku na vyňatie istých obývaných pozemkov z priemyselnej zóny a ich zaradenie do obytnej zóny. Ale až v polovici februára 2012 dal starosta poslancom na schválenie uznesenie potrebné k žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
O čosi neskôr, 20. februára, bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Štítnik a Projektovou kanceláriou Urban Trade Ing. arch. Dušana Hudeca, ktorá spracovávala aj pôvodný územný plán obce. Podľa zmluvy sa spracovateľ zaviazal začať práce až potom ako obec získa na rok 2012 dotáciu z ministerstva.
„V prípade nezískania finančných prostriedkov na rok 2012 obec Štítnik rozhodne o ďalšom časovom postupe práce v roku 2012 a písomne to oznámi spracovateľovi,“ píše sa v zmluve. Cena za aktualizáciu územného plánu je šesť tisíc eur. Kedy sa s ňou začne a kedy sa sa skončí, nie je známe.
Foto: Google Maps

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery