Dobšinskému gymnáziu hrozí zánik

Spojená škola v Dobšinej a jej organizačná zložka Gymnázium sa trápi s problémom nedostatku študentov. Tento problém sa prerokovával aj na včerajšom zasadaní zastupiteľstva v Dobšinej. Informoval o tom portál mestodobsina.sk
Pracovník školského úradu Milan Gonda predložil správu, ktorá približuje úbytok žiakov v priebehu rokov. Situácia sa však tento rok vyostrila a otvorene hovorí o možnom zániku tejto školskej inštitúcie.
V tomto roku sa podľa slov vedúceho Školského úradu otvorila jedna trieda so šiestimi žiakmi, čo je hlboko pod požadovaným minimom a len vďaka tolerancií zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK), gymnázium vôbec prežíva. Tento rok sa napríklad nepodarilo otvoriť ani triedu 4-ročného gymnázia.
„KSK toleruje šesť žiakov v triede, čo je úplne maličký počet. Keď ten počet klesne a smeruje to k tomu, lebo my nenazbierame zo základnej školy, ani okolitých základných škôl do gymnázia žiakov, jednoducho hrozí zánik,“ konštatoval primátor mesta Dobšiná a poslanec KSK Karol Horník (Smer-SD).
Poslanci sa zhodli na tom, že len malé percento žiakov sa reálne dostáva do deviateho ročníka, pričom aj tak nie všetci z absolventov vykazujú dostatočné výsledky pre štúdium na gymnáziu.
Ďalším dôvodom nepriaznivého stavu na gymnáziu má byť v neposlednom rade aj boj o príspevky na žiaka, kedy v prípade 8-ročných gymnázií sa základné školy iba s veľkou nevôľou lúčia so svojimi žiakmi.
„Reálne sa robí maximum, ale tých žiakov sa nedá stiahnuť z neba,“ dodal Horník s tým, že by bolo najhoršie, keby po tých rokoch, pri takej tradícií a histórii, prišli o gymnázium.
Na štvorročnom štúdiu Spojenej školy, organizačnej zložky Gymnázium v Dobšinej, študuje v súčasnosti 41 žiakov a na 8-ročnom štúdiu 101 žiakov v deviatich triedach.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery