Dobšiná hľadá rómskeho vajdu

Mesto Dobšiná vyhlásilo výberové konanie na pracovnú pozíciu pod názvom „Styk s rómskou komunitou – “VAJDA” mesta Dobšiná“.

Medzi kvalifikačné predpoklady budúceho vajdu by mala patriť znalost’ rómskeho jazyka, prirodzená autorita v komunite, či prehľad o rómskej komunite v meste.

Dobšinský vajda by mal tvoriť medzičlánok styku rómskej komunity s mestským úradom. V popise jeho práce je aj terénna práca pri riešení problémov v tejto komunite.

Ilustračné foto: Košický vajda Róbert Botoš, Teraz.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery