Dobšiná bez odmien a automatov

Takto by sa dalo zhrnúť stredajšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej, ktoré sa nieslo v znamení búrlivej diskusie.
Prvé tri body sa týkali kontrolnej činnosti a plánu hlavnej kontrolórky mesta Evy Mihókovej, ktorá na zasadaní nebola prítomná, no jej správy, ktoré zastupiteľstvu doručila, nekonštatovali žiadne pochybenie a preto boli prijaté bez výhrad.
Štvrtým bodom bol rozpočet mesta na roky 2012 až 2014, ktorý spočíva v troch kruhoch príjmov. Programový rozpočet mesta Dobšiná na rok 2012 bol určený v sume 2 878 703 eur.  Rozpočet sa môže v prípade potreby upravovať podľa aktuálnych potrieb samosprávy.
V úvode tohto bodu prítomných prekvapil primátor mesta Karol Horník (Smer-SD), keď konštatoval, že v rámci úsporných opatrení zamestnanci mestského úradu nedostanú odmeny.
Musím hneď v úvode povedať, že rozpočet sa rodil dosť ťažko. Som rád, že sme nemuseli obmedzovať základné funkcie samosprávy vo vzťahu k občanom. Ide tu dajme tomu o čistenie a údržbu našich komunikácii,“ priblížil svoje rozhodnutie primátor mesta a konštatoval, že týmito krokmi sa dosiahol vyrovnaný rozpočet.
Ako ozrejmil, siahlo sa aj po úsporných opatreniach. „Opatrenia, ktoré som prijal na zmiernenie našej krízy, ktorá trvá už tri roky, sú aj také, že žiaden zamestnanec mestského úradu a inštitúcii, ktoré úrad riadi, nedostanú tohtoročné odmeny. Musím to konštatovať nie s radosťou, ale práve naopak. Nie je to preto, že by si odmenu nezaslúžili, ale preto, lebo sme nevedeli nájsť potrebný objem finančných prostriedkov.
V poradí piatym bodom boli miestne poplatky za odpad. Tie sa v priemere zvýšili oproti minulému roku v prepočte na jedného obyvateľa o 1,20 eura a pre obyvateľov Dobšinej to znamená, že v budúcom roku im táto suma pribudne na ich vyúčtovaní.
Azda najhorúcejším bodom bolo hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení o obmedzení hazardných hier na území mesta, ktoré sa posunulo do schvaľovania z minulého mesiaca. V ostrej diskusii vystúpilo viacero poslancov, ktorí mali na vec rozdielny uhol pohľadu.
Poslanec Ján Slovák (nez.) okrem iného uviedol: „ Dal som si tú námahu, chodil som medzi ľudí a sledoval som aj ankety médií na internete, za ktoré spomeniem portál InfoRožňava – sekcia InfoDobšiná. Jednoznačne je dovedna vyše 80 % ľudí za to, aby sa hracie automaty v Dobšinej zrušili, takže podľa mňa je to jednoznačné rozhodnutie samotných občanov. Ja som bol volený občanmi mesta a budem ich záujmy presadzovať.
Na záver diskusie vystúpil aj zástupca prevádzkovateľov výherných a herných automatov v Dobšinej a taktiež niekoľko občanov mesta. Samotné hlasovanie skončilo nečakaným zvratom keď poslanci návrh VZN odobrili. Proti návrhu bol iba poslanec Gorej a hlasovania sa zdržali poslanci Tokarčík, Horváth a Demko.
Pre Dobšinčanov to znamená, že na území mesta nie je možné prevádzkovať hazardné hry prostredníctvom výherných prístrojov, hry obsluhované priamo hráčmi a telekomunikačnými zariadeniami.
Účinnosť VZN nadobúda 1. januára 2012 a prevádzkovatelia týchto zariadení musia ukončiť svoju činnosť do 31. marca 2012, inak im hrozí pokuta zo strany mesta vo výške od 3 300 do 16 000 eur.
Foto & video: InfoDobsina.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery