Demokracia je univerzálna hodnota

Angažovanie mladých ľudí na demokracii zdôraznila v téme k Medzinárodnému dňu demokracie, pripadajúcemu na 15. septembra, Organizácia Spojených národov (OSN).
Demokracia je univerzálna hodnota, na základe ktorej si jednotlivé národy sveta zvolia vlastný politický, ekonomický, sociálny a kultúrny systém, čím prejavia svoju vôľu. Ako ďalej uvádza OSN na svojej webovej stránke, aj keď majú demokracie spoločné charakteristiky, neexistuje len jediný model demokracie.
Ak OSN pomáha štátom pri podpore a konsolidovaní demokracie, potom tak robí v súlade s Chartou OSN a vždy na výslovnú žiadosť dotyčných členských štátov.
V téme Medzinárodného dňa demokracie v roku 2014 OSN kladie dôraz na výzvy a príležitosti, ktoré predstavujú účasť mladých ľudí na demokracii. Osoby vo veku 15-25 rokov tvoria pätinu svetovej populácie. V mnohých rozvojových krajinách je tento pomer ešte vyšší.
V súčasnosti väčšina mladých ľudí žije v krajinách s nízkym alebo len priemerným príjmom, upozornila svetová organizácia. Pritom mnohé štúdie poukazujú na skutočnosť, že mladí ľudia nedôverujú politickému životu, čo sa prejavuje nízkou účasťou vo voľbách a poklesom vstupu do tradičných politických strán a mládežníckych organizácií. Tento jav sa ukazuje vo všetkých krajinách sveta.
Súčasne s tým v mnohých krajinách sveta sa zvyšuje počet neštandardných hnutí, na čele ktorých stoja mladí ľudia a žiadajú demokratické zmeny.
Medzinárodný deň demokracie je príležitosťou, aby sa ľudia zamysleli a zhodnotili stav demokracie vo svete, uvádza OSN. Sloboda, dodržiavanie ľudských práv, organizovanie čestných a periodických volieb – to sú hodnoty, ktoré predstavujú základné body demokracie. Sú zapísané aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.
Valné zhromaždenie OSN v noci na 9. novembra 2007 jednomyseľne schválilo zriadenie Medzinárodného dňa demokracie. Termín 15. september sa spája s 20. výročím zorganizovania prvej medzinárodnej konferencie o nových alebo obnovených demokraciách.
Rezolúciu s návrhom na zriadenie nového medzinárodného dňa predložilo Nemecko. Okrem iného sa v rezolúcii uvádza, že štáty s demokratickým zriadením sa hlásia k všeobecným demokratickým hodnotám, aj keď jednotná šablóna pre demokratický štát vo svete neexistuje a ani nemôže existovať.
VZ OSN rovnako v rezolúcii vyzvalo vlády, aby sa angažovali v otázke posilnenia národných programov demokracie a jej konsolidovania. Deň sa má sláviť každý rok. Prvý raz sa tak stalo v roku 2008.
Najbližšie voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 15. novembra, kedy si občania zvolia mestské a obecné samosprávy. Kandidátne listiny je potrebné podať do 21. septembra. V pondelok 17. novembra uplynie 25 rokov od Nežnej revolúcie, ktorá znamenala zrútenie komunistického režimu v Československu.
Ilustračné foto: Pavel Strážay, Musicphotonews.com

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery