Cyklotrasou chcú spojiť hrad s kaštieľom

Na začiatku to bola myšlienka, neskôr sa z nej stalo niekoľko rokov práce a dnes celkový projekt získal finálnu podobu. Ide o cyklo-turistickú cestu, ktorá má spojiť hrad Krásnu Hôrku s kaštieľom v Bietliari.
O celom projekte sme sa porozprávali s jeho autorom, Tiborom Takáčom, konateľom spoločnosti Geoplán Rožňava a kandidátom na post poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
O post poslanca sa uchádza spolu s ďalšími siedmimi kandidátmi, ktorí sa o dôveru voličov usilujú pod spoločným názvom OK Rožňava, resp. Občiansky klub.
Kedy vám prvýkrát napadla myšlienka na vypracovanie projektu cyklo-turistickej cesty?
Myšlienka prepojenia hradu Krásna Hôrka s kaštieľom v Betliari cyklo-turistickou cestou mi napadla ešte v rokoch 2005-2006, keď moja firma spracovávala Projekt pozemkových úprav v katastri obce Krásnohorské Podhradie.
A ako to bolo s ďalšími obcami, nachádzajúcimi sa na tejto cyklo-turistickej ceste?
V ostatných rokoch sme v projekte pozemkových úprav pokračovali v katastrálnom území Krásnohorská Dlhá Lúka, Jovice, Brzotín a nakoniec Betliar. Pozemkové úpravy v obci Betliar sme ukončili v máji 2013.
Vaša spoločnosť vykonávala pozemkové úpravy pre spomínané obce, prečo ste sa rozhodli spojiť ich cyklo-turistickou cestou?
Pretože projekty pozemkových úprav sa už od roku 2009 žiadne nezadávali, „využil“ som voľné kapacity mojej firmy a v tomto roku, teda začiatkom roku 2014, sme sa pustili do prípravy konkrétneho projektu cyklo-turistickej cesty „Spojme hrad s kaštieľom“.
Cyklotrasa3
Ako vznikala taká cyklo-turistická trasa?
Trasu sme upresňovali tak, aby bola čo najmenej problematická z pohľadu majetkoprávneho, a aby pospájala čo najviac atrakcií a pamiatok, ktoré v okolí Rožňavy máme.
Takže je všetko majetkoprávne vysporiadané?
Celá trasa je majetkoprávne pripravená v rámci pozemkových uprav, okrem Nadabulej a niektorých častí, ktoré sa v rámci pozemkových úprav nedali pripraviť a bude potrebné ich na základe geometrických plánov vykúpiť.
Takže mimo Nadabulej a niektorých častí je už všetko v poriadku?
Celú 26-kilometrovú trasu sme podrobne zamerali – polohopis a výškopis v mierke 1:500, tak, aby bola pripravená pre stavebných projektantov, projektujúcich už konkrétne úseky cyklociest. V obciach Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka a Jovice sú už vypracované aj projekty niektorých častí cesty, resp. cyklocesty s vydaným právoplatným stavebným povolením v rámci projektu pozemkových úprav.
Cyklotrasa2
Ako to vidíte s realizáciou projektu?
Realizovať by sa to dalo buď zapojením Košického samosprávneho kraja, pokiaľ poslancov a predsedu dokážeme presvedčiť, aby si to samosprávny kraj zobral pod svoje krídla, alebo by sa toho mohli chopiť obce na čele s Rožňavou. Našiel som zopár podobných projektov, resp. súťaží, ktoré sa už vypísali. Spolufinancujú to obce, ale gro financií je čerpaných z fondov Európskej únie.
Je možný aj iný spôsob realizácie a financovania?
Nevylučujem ani to, že by sa toho mohli ujať nejaké občianske združenia s podporou miestnych podnikateľov.
Dal by sa tento projekt nejako rozdeliť na menšie časti?
Minimálne šesť kilometrový úsek po hrádzi pri rieke Slaná by mohlo spraviť mesto Rožňava. Ivan Kuhn so skupinou OK Rožňava tento úsek uviedli vo svojom volebnom programe.
Vie o tomto projekte aj mesto Rožňava?
Áno, samozrejme, cez komisiu výstavby sa mi tento projekt cyklo-turistickej cesty podarilo zapracovať do materiálu „Rozvojové aktivity pre PHSR 2014 – 2020.“
Vladimír Polóny 
Dokument – Návrh projektu cyklisticko-turistickej cesty
Foto: Projekt návrhu cyklotrasy

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery