Chcú maďarsky hovoriaceho kňaza

V Krásnohorskom Podhradí opäť zbierali podpisy, teraz za „vymenovanie miestneho duchovného dôstojne ovládajúceho maďarský jazyk“.
Ako z petície, ktorá je návrhom na zmenu terajšieho duchovného na takého, ktorý dôstojne ovláda maďarský jazyk ,vyplýva, zástupcovia signatárov petície rožňavského diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila pred jej odovzdaním osobne navštívili v snahe danú situáciu konzultovať a riešiť.
Petíciu zastrešuje petičný výbor v zložení Peter Bollo, Ing. Peter Prékop a Ing. Alica Csákoová, všetci trvalým pobytom z Krásnohorského Podhradia. „Mons. Filo, doprajte nám, prosíme, aby sme prostredníctvom liturgie slova, sviatosti a homílie čo najviac uhasili náš smäd po Bohu v našej rodnej reči!“ píšu okrem iného v petícii.   
Ide im, ako sami uvádzajú, iba o blaho veriacich, o snahu byť dobrými kresťanmi a taktiež aj zastavenie klesania počtu veriacich na bohoslužbách. Používanie materinského jazyka si vyžadujú podľa verejnosti okrem bohoslužieb aj spovede alebo posledná rozlúčka so zosnulými. 
Ako ďalej uvádzajú, práve v dnešných časoch, keď sa toľko hovorí o ľahostajnosti voči viere a  uznávaní konzumného spôsobu života,  je úloha hlásateľov Kristovej viery dôležitá. Keďže pracovným nástrojom kňaza je komunikácia, je pochopiteľné, že  ak chce veriacim tlmočiť hlas Boží, mal by mať na to určité predpoklady. Jazyková bariéra je v tomto prípade dôležitý prvok, ktorý môže hlásanie Božieho posolstva ovplyvniť.
Táto situácia nie je ojedinelá ani  v iných obciach na národnostne zmiešaných územiach. Známa je  aj snaha Pála Csákyho, ktorý otvoril problém maďarských veriacich, ba dokonca žiadal, aby za jedného z diecéznych biskupov vymenovali biskupa maďarskej národnosti. Pod petíciu za vymenovanie biskupa zodpovedného za maďarskú  menšinu, zaslanú konferencii biskupov, nazbieralo vtedy ( r. 2009) občianske združenie Pázmaneum  50tisíc podpisov.
Ide o citlivú tému a to,  že sa po  rokoch komentovania a kritizovania danej situácie v obci  niekto podujal na tento krok, sa dalo očakávať.  Snahy o „odvelenie“ terajšieho duchovného do inej farnosti a nahradenie iným  so znalosťou maďarčiny tu už boli, nikdy však nie podporené petíciou a apelovaním na biskupský úrad.
V Podhradí pôsobí ako duchovný Marián Slovák, farský administrátor.  Je tu už 12ty rok, presnejšie od 21.júla 1998.  Administrátor rímskokatolíckej cirkvi je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo veriacich pod vedením diecézneho biskupa a vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa cirkevných právnych noriem. 
Medzi jeho pracovné činnosti patrí vysluhovanie sviatostí (krst, birmovanie, sobáš  apod.),účasť pri spovedi, kázne, duchovná starostlivosť o obyvateľov a výchovné pôsobenie na deti a mládež. Rozdiel medzi administrátorom a farárom je, ako sa nám podarilo zistiť, laicky povedané v statuse. 
Práve v prípadoch ako je premiestnenie, resp. delegovanie duchovného do diecézy, môže kňaz situáciu o zotrvaní alebo odchode viac ovplyvniť. Má väčšie možnosti komunikácie o tomto alebo iných rozhodnutiach s príslušným biskupským úradom.
Marián Slovák by bol a aj bude bez ohľadu na petíciu premiestnený do inej diecézy začiatkom septembra, prakticky čaká už len na oficiálny menovací dekrét. O aktivite Krásnohorčanov bol informovaný biskupským úradom, nie veriacimi.
Ako zareaguje Biskupský úrad v Rožňave  na snahu krásnohorských veriacich a v dopoludňajších hodinách odovzdanú petíciu, ktorá nemá v obci obdobu, nie je jasné. Dá sa predpokladať, že vôľa tunajších farníkov trochu zamieša plánovaným presunom duchovných, ale či to bude znamenať  príchod kňaza podľa vôle signatárov a väčšiny obyvateľov, je dosť otázne.
Oficiálne stanovisko biskupského  úradu sa nám nepodarilo získať, keďže ho nateraz neposkytujú. Okrem našej obce patria do pôsobnosti tunajšieho duchovného aj Krásnohorská Dlhá Lúka a Jovice.  V týchto dedinách tiež prebieha zber podpisov, tými sa dnes odovzdaný návrh ešte doplní.
Faktom je, že k presunu duchovných medzi farnosťami malo beztak dôjsť s pôsobnosťou od 1. 9. 2010, pravdepodobne aj menovacie dekréty už boli pripravené. Ostáva iba počkať, čo sa v najbližších dňoch a týždňoch udeje, keďže k menovaniu nových kňazov dochádza koncom tohoto mesiaca aj v iných farnostiach.
Petíciu si zväčšíte kliknutím na obrázok:

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery