Čarnogurského žalobu súd zamietol!

BRATISLAVA/ROŽŇAVA – (zvukový záznam) – Čarnogurského žalobu súd zamietol, výška pokuty – 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk), ktorú mestu vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie, ostáva.
Na súde boli prítomní za mesto okrem advokáta Čarnogurského aj právnička mesta Erika Mihaliková, hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová a poslanci Dionýz Kemény (Nez.) a Ivan Kuhn (OKS).
Pokutu mestu úrad vyrúbil rozhodnutím zo dňa 18. 2. 2011 v celkovejvýške 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk) za to, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky “nájomné byty 3 x 30 b. j., Družba V. až VII., vrátane technickej vybavenosti”, nedodržalo podmienku v par. 45, odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Ten znie nasledovne: “”Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty na jej podanie.”
Mesto sa môže ešte odvolať na Najvyšší súd.
Aktualizácia, 10:55 h.:
„Mesto Rožňava sa k rozhodnutiu súdu vyjadrí po obdržaní jeho písomného vyhotovenia,“ – uviedol stručne na margo veci hovorca mesta Peter Gallo.
Aktualizácia, 12:35 h.: 
„Beriem toto rozhodnutie súdu na vedomie, no musíme si ešte počkať na doručenie rozsudku,“ reagoval pre infoRoznava.sk Pavol Burdiga (Most-Híd), zastupujúci primátor.
Aktualizácia, 12:50 h.:
Podľa doplňujúcich vyjadrení Pavla Burdigu (Most-Híd), sa vo štvrtok 25. októbra, dva dni pred doplňujúcimi voľbami primátora, uskutoční plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom budú poslancov informovať o výsledku súdneho pojednávania. V prípade odvolania, ktoré naznačil, bude o veci definitívne rozhodovať Najvyšší súd SR.
Aktualizácia, 13:00 h.:
„V súdnom konaní bola žaloba zamietnutá. Napadnuté rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade so zákonom. Úplné odôvodnenie bude v písomnom vyhotovení rozsudku,“ uviedol pre infoRoznava.sk JUDr. Erik Tomus, vyšší súdny úradník Krajského súdu v Bratislave.
 
 
 
Zvukový záznam z pojednávaniaArgumentácia JUDr. Jána Čarnogurského st. (rok tajený návrh) a argumentácia protistrany, zástupcu ÚVO
Zvukový záznam z vynesenia rozsudkuRozsudok v mene republiky
Dokumenty:
Informatívna správa
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli