Burdiga tvrdí, že nevie, či uznesenie podpíše

Skupina ôsmich poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave predložila návrh na zrušenie uznesenia zo septembra 2012, ktorým boli znížené počty poslancov zo 17 na 13 a volebných obvodov z 3 na 2. Chcú zachovanie doteraz existujúceho stavu.
Hoci návrh podpísali už 7. apríla, na rokovanie komisií zastupiteľstva bol predložený až teraz – v posledný možný termín pred jesennými voľbami.
Na rozdiel od presadenej zmeny, prerokovávanej dlhé mesiace a podporenej petíciou s vyše 1500 podpismi občanov mesta, nepredchádzala mu teraz žiadna verejná diskusia.
V septembri 2012 za zníženie počtu poslancov a volebných obvodov hlasoval aj dnešný primátor Pavol Burdiga (Most), vtedy ešte v pozícii zástupcu a v čase tesne pred doplňovacími voľbami primátora mesta.
Zaujímalo nás, ako sa zachová v prípade, že tento návrh, za ktorý sú aj jeho dvaja stranícky kolegovia (Lach, Motyka), bude potrebnou väčšinou poslancov v zastupiteľstve schválený.
K jeho prijatiu potrebujú 9 hlasov, prípadne menej, ak sa niektorí poslanci zdržia hlasovania, alebo neprídu na rokovanie. Pri hlasovaní však musí byť prezentovaných aspoň 9 poslancov, inak nie je plénum uznášaniaschopné.
„Je to zatiaľ ešte len návrh a o tom či to ja podpíšem, je ešte skoro hovoriť,“ tvrdil nám v pondelok.
Ak by sa primátor zachoval konzistentne so svojim hlasovaním v septembri 2012 a uznesenie poslancov v tejto veci by nepodpísal, poslanci by potrebovali na prelomenie primátorovho veta trojpätinovú väčšinu zo 17-tich, tj. 11 hlasov.
Inštitút pozastavenia prijatého uznesenia využil primátor v minulosti už viackrát.
Z poslaneckých kruhov však máme nepotvrdenú informáciu, že primátor sa chystá uznesenie podporiť a podpísať s odôvodnením, že v minulosti hlasoval za zníženie počtu poslancov a volebných obvodov omylom.
Podľa zákona o voľbách do samosprávy obcí musia byť volebné obvody a počty poslancov v nich určené zastupiteľstvom a zverejnené najneskôr 65 dní pred dňom volieb. Tie sa majú konať už na jeseň.
Dokument – Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241 2012 zo dňa 27. 9. 2012 predložený skupinou poslancov MZ
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Obávajú sa vraj “koncentrácie moci”

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery