Bude primátorom najtučnejší?

Od založenia mesta Dobšiná v 13. storočí nasledujúcich 400 rokov sa obyvatelia tohto starého baníckeho mesta museli popasovať s množstvom problémov.
Medzi inými to bola aj otázka voľby richtára. Sami občania nemali rovnaký názor na osobu, ktorá by mala byť hlavou obce. Richtár mal byť dobroprajný, čestný, statočný, spravodlivý a vzdelaný muž.
Už aj v tých časoch bolo ťažké nájsť človeka so všetkými týmito vlastnosťami. Ľudia ich pripisovali predovšetkým korpulentným osobám. Kandidátom na richtársku stolicu mal byť teda človek dobre živený. Takto vzniklo ojedinelé volebné pravidlo – o richtárovi rozhodla jeho váha. Čím vyššia, tým viac dobroprajnosti.
Deň volieb bol veľkou slávnosťou. Dobšinčania sa vyobliekali a húfne tiahli na mestské námestie. Usporiadatelia si požičali mincier (váha), pripevnili ho na konár buka a tam sa museli všetci nádejní kandidáti odvážiť. Pred samotným aktom váženia museli prejsť osobnou prehliadkou a z vreciek povykladať ťažké predmety.
Víťaz  s najvyššou váhou sa stal richtárom. Musel si však počas úradovania udržať váhu, ba v lepšom prípade, pribrať pár kíl navyše. Mohol teda piť alkohol a odpočívať aj v úradných hodinách a ľudia ho v tom podporovali.
Tento zdanlivo demokratický pôsob voľby si však našiel aj svojich oponentov. Protestovali najmä telesne slabšie vyvinutý jedinci, ktorí o richtárčení nemohli ani len snívať. Preto oponovali metódou výkrmu. V ich jedálnom lístku nechýbala mastná šošovicová polievka, klobáska, šunky, pečené jedlá apod.
Nádejný kandidát sa každý deň stravoval u iného člena svojej rodiny, aby predvolebné výdavky nepreťažovali rozpočet. Taktika nakoniec zabrala – prvý umelo vykŕmený richtár začal v Dobšinej úradovať v roku 1635 a prischla mu prezývka Kraut und Fleisch (Kapusta a Mäso).
Od tých dôb na richtársku stoličku zasadli viacerí umelo vykŕmení richtári. A ktovie… Využije sa táto stará dobšinská tradícia aj v týchto voľbách?
Pavol BURGER
Foto: Kgbacikovia.cz

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery