Bude mať Františka ulicu?

Na ostatnom zastupiteľstve rožňavskí poslanci schválili aj zloženie Názvoslovnej komisie pre pomenovanie nových ulíc.

Komisia bola schválená v 6-člennom zložení. Jej členmi sú traja poslanci -Arpád Laco, Katarína Kopecká a Dušan Pavlík. Ďalšími členmi sú Ing. arch. Eva Šmelková (Pamiatkový úrad, pracovisko Rožňava), Mgr. Ján Lipták  (Štátny archív, pracovisko Rožňava) a Eva Tományová (bývalá kronikárka mesta)
Na svojom zasadnutí 12. mája má komisia pripraviť pre zasadnutie orgánov mesta návrh na určenie názvov nových ulíc v nasledovných lokalitách:
•  lokalita IBV Tehelňa – ulica medzi Šafárikovou a Gemerskou ulicou
•  lokalita Podrákoš – ulica súbežná s Ružovou ulicou
•  sídlisko Juh – pri Okružnej ulici, bytové domy Družba V. až  VII. 
 
Podľa zákona o obecnom zriadení „Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.“
Návrhy na pomenovanie nových ulíc so stručným odôvodnením prijíma komisia aj od občanov na e-mailovú adresu erika.nagypalova@roznava.sk, prípadne písomne v podateľni úradu.
Spoločnosť Subterra Bratislava (email: subterraroznava@mail.t-com.sk), ktorá vlastní v lokalite „za tehelňou“ 11 stavebných pozemkov a plánuje tam po dokončení inžinierskych sietí výstavbu rodinných domov, predložila komisii návrh na pomenovanie novej ulice s názvom Ulica Františky Andrássyovej, resp.  Andrássy Franciska utca.
Slovenská televízia v r. 2005 nakrútila hraný dokument o legendami opradenej manželskej dvojici Františke a Dionýzovi z významného šľachtického rodu Andrássyovcov. Na Slovensku sú známi vďaka turistickým lokalitám hradu Krásna Hôrka a kaštieľa Betliar, ktoré boli ich majetkom.
Príbeh Františky a Dionýza
Zamilovaný Dionýz si v talianskej Pise berie za manželku neurodzenú Františku, čím vyvoláva pobúrenie v šľachtických kruhoch. Jeho otec, Juraj Andrássy, sa rozhodne svojho prvorodeného syna vydediť a zbaviť ho grófskeho titulu.
Po smrti Dionýzovho mladšieho brata a následne aj ich otca však celý majetok monockej vetvy Andrássyovcov prechádza na Dionýza. Táto osudová udalosť nasmeruje život manželského páru nie na cestu blahobytu, ako by sa dalo predpokladať, ale na cestu, ktorá sa natrvalo zapíše do mysle obyčajných ľudí na Slovensku, v Maďarsku aj v Rakúsku.
V rozmedzí rokov 1866 – 1913 sa venujú neskutočnej charitatívnej činnosti, zasahujúcej rôzne oblasti – podporu chudobných, sirôt, študentov, vzdelávania, cirkvi. V rámci svojej humanistickej činnosti rozdali skoro celý obrovský majetok vtedy najbohatšieho šľachtického rodu v Uhorsku.
Po smrti Františky dáva Dionýz svojej manželke postaviť veľkolepé secesné Mauzóleum pri Krásnej Hôrke, v ktorom je neskôr aj sám pochovaný.  
Portál Inforoznava.sk predstavil dokument  na jeseň r. 2007 v čase jeho premiéry seriálom článkov jedného z jeho autorov aj účinkujúcich, Rožňavčana Júliusa Barcziho.
Čítajte viac:
NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci I.
NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci II. 
NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci III.
NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci IV.
NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci V.
NON VIDERI SED ESSE! Dionýz a Františka Andrássyovci VI.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery