Bolo hlasovanie platné?

DSCF7917Včerajšie hlasovanie poslancov by mohlo byť spochybnené. Za uznesenie o predaji pozemkov hlasovalo 6 zo 17-tich, 10 boli proti a 1 sa zdržal, tzn. uznesenie nezískalo potrebnú väčšinu.
Vzápätí sa zrejme malo hlasovať o nepredaji, pretože na prijatie akéhokoľvek uznesenia je  potrebná nadpolovičná väčšina uznášania schopného počtu poslancov. V tomto prípade bolo potrebných na prijatie uznesenia 9 zo 17-tich hlasujúcich.
Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb.v § 12 / Rokovanie obecného zastupiteľstva, odsek 2:
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
Aj tento zákon nájdete v plnom znení v našej rubrike Zákony
Situáciu zisťujeme, vyjadrenie primátora Vladislava Laciaka, resp. hlavnej kontrolórky JUDr. Kataríny Balážovej vám prinesieme, akonáhle nám budú doručené.
Uznesenia zastupiteľstva potvrdzujú overovatelia zasadnutia zastupiteľstva a podpisom ho musí potvrdiť primátor mesta, inak je neplatné. V takom prípade by sa museli, resp. mohli poslanci zísť k tomuto bodu ešte raz napr. na svojom mimoriadnom rokovaní.   
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery