Biskupská rezidencia

Rožňava 076Po založení rožňavského biskupstva Máriou Teréziou v roku 1785 započali aj so stavbou biskupskej rezidencie na hlavnom rožňavskom námestí, kde k už existujúcemu jezuitskému kláštoru pripojili ešte jeden meštiansky dom.
Rozsiahlu prestavbu ukončili v roku 1788 jednotnou hlavnou fasádou podľa projektu miestneho staviteľa J. Mayera. V 2. tretine 19. stor. budovu rozšírili smerom do Čučmianskej ulice o prístavbu knižnice s empírovým vstupným rizalitom od staviteľa Baffiho. Súčasťou budovy je aj súkromná kaplnka rožňavského biskupa.
Pred biskupskou rezidenciou stojí morový stĺp so sochou Panny Márie Immaculaty (Nepoškvrnená), ktorý bol postavený po ničivej morovej epidémii z roku 1710 ako vyjadrenie vďaky Panne Márii za zažehnanie morovej nákazy.
Rožňava 068
Edita Kušnierová
Doterajšie časti si môžete prečítať tu: Rožňava včera dnes
 
 
 

 
 
Rožňava 064Námestie 2Rožňava 132Námestie 1Rožňava 076Námestie 3

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Radosť z bádania a objavov