Bischofovi sobášiť nedovolili

DSCF1512Poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave Matúš Bischof (OKS) chcel byť ďalším z predstaviteľov samosprávy, ktorí môžu vykonávať svadobné obrady. Poslanci mu to však neschválili.
„Navrhujem zaradiť do programu bod rozšírenie zoznamu sobášiacich podľa materiálu, ktorý bol podaný poslancom Bischofom v podateľni úradu 3. júla,“ predniesol v úvode poldruhahodinového rokovania zastupiteľstva v stredu 17. júla poslanec Radoslav Kovács (Nez.).
„Dostali ste tieto materiály? Ja o nich neviem,“ zareagoval stručne primátor Pavol Burdiga (Most-Híd), načo sa spýtal poslanec Bischof, v čom je problém.
„Myslím si, že obvyklý spôsob je ten, že najprv by sa to malo dostať na rokovanie Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a až potom na rokovanie zastupiteľstva,“ kontroval mu ďalej primátor.
„Nič tomu nebráni. Mňa to prekvapilo včera, keď som sa o tom dozvedel,“ zapojil sa do diskusie poslanec Dionýz Kemény (Nez.), predseda ZPOZu. 
„Nie je to žiadosť, len súhlas s delegovaním, Otázka je, kto delegoval, právo na to má len zastupiteľstvo,“ podotkol ďalej s tým, že v ZPOZe to musia prerokovať a zaujať k tomu stanovisko.
Primátor preto navrhol, aby sa vec prejednala až na septembrovom rokovaní zastupiteľstva. „Pre mňa bol zaujímavý augustový termín, pretože som sa tak rozhodol z kolegiálnych dôvodov,“ argumentoval ďalej Bischof.
Ako vysvitlo, v auguste sa žení jeho kolega v škole, kde spolu učia, ktorého chcel na jeho žiadosť zosobášiť. Zároveň chcel túto činnosť vykonávať ďalej.
Návrh poslanca Kovácsa zaradiť tento bod do rokovania zastupiteľstva však neprešiel, z 12-tich poslancov boli piati proti a rovnako piati za, dvaja sa hlasovania zdržali.
K téme sa poslanci opätovne vrátili v diskusii na záver svojho rokovania, keď poslanec Ivan Kuhn (OKS) odcitoval paragrafy zo štatútu ZPOZu. „Ja som sa tu nikde nedočítal, že sobášiacich má schvaľovať ZPOZ. Volí ich mestské zastupiteľstvo z radov poslancov.“
„To, čo ste dnes predviedli, beriem ako taký truc podnik. Nehnevajte sa kolegovia, ale tí, ktorí ste hlasovali proti zaradeniu tohto bodu do programu, ste mi pripomenuli päťročných chlapcov, ktorí si očúrávajú bábovky na pieskovisku,“ dodal.
Poslanec Matúš Bischof svoju žiadosť počas diskusie nakoniec stiahol.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Matúš Bischof (OKS), poslanec MZ Rožňava, v strede, naľavo poslanec Radoslav Kovács (Nez.), vpravo poslanec Ivan Kuhn (OKS)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery