Benedikty predvolebnú diskusiu neplánuje

Konateľ mestskej televízie RVTV Peter Benedikty (na fotke) pre infoRoznava.sk potvrdil, že predvolebnú diskusiu kandidátov na post primátora Rožňavy neplánuje „z technických a personálnych dôvodov.“ Na doplňujúcu otázku, aké technické a personálne dôvody odvysielaniu diskusie bránia, neodpovedal.
Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava, ktoré vysielanie RVTV prevádzkuje, je obchodnou spoločnosťou v 100 % vlastníctve mesta. Výkon valnej hromady uplatňuje primátor mesta Pavol Burdiga (Most), dozornú radu tvoria traja členovia – Vojtech Malatinský, Martina Dudášová a poslanec Dionýz Kemény (nez.).
Na rok 2013 mala spoločnosť schválený rozpočet vo výške 30 tisíc eur, čerpanie dosiahlo viac ako 32 tisíc eur. Pre tento rok poslanci mestskej televízii schválili vyše 35 tisíc eur.
O stanovisko k rozhodnutiu konateľa RVTV, nevysielať predvolebnú televíznu diskusiu, sme požiadali kandidátov na post primátora.

Kuhn: Najväčšie zlyhanie RVTV

“ Je to rozhodnutie konateľa spoločnosti,“ reagoval stručne Pavol Burdiga (Most), ktorého v kampani podporujú Smer-SD, SMK, SDS a Sieť, ale aj Csemadok a Matica Slovenská.
Rozhodnutie nevysielať diskusiu prekvapilo Ivana Kuhna (OKS). Pripomenul, že RVTV bola schopná zabezpečiť výrobu diskusnej relácie kandidátov na primátora v roku 2010 aj v roku 2012.
„Za posledné roky navyše vďaka projektu, financovaného z fondov EÚ, bola do štúdia nakúpená nová technika, takže neviem aké technické dôvody bránia odvysielaniu diskusnej relácie,“ začudoval sa.
Ako ďalej uviedol, aj v minulosti sa na realizácii diskusie kandidátov na primátora podieľali externí pracovníci, vrátane moderátora, takže ani z tohto pohľadu rozhodnutiu konateľa nerozumie. Voľba primátora je podľa neho najdôležitejším rozhodnutím, ktoré občania mesta robia spravidla raz za štyri roky a úlohou RVTV je poskytovať obyvateľom objektívne informácie o dianí v meste.
„Diskusia kandidátov na primátora v priamom prenose je najlepším spôsobom, ako pomôcť občanom, resp. voličom v ich dôležitom rozhodovaní. Neodvysielanie diskusie by som považoval za najväčšie zlyhanie RVTV za posledné štyri roky,“ zdôraznil na záver.

Polgáriová, Takáč a Šima: Chceli sme to zafinancovať

Monika Polgáriová (nez.) pre infoRoznava.sk uviedla, že o tejto skutočnosti vie už asi týždeň. „Navštívila som pána Benediktyho, ako dôvod uviedol nedostatok finančných prostriedkov a nie technické a personálne dôvody.“
Navrhla mu alternatívu platenej diskusnej relácie s tým, že traja kandidáti na primátora – ona , Šima a Takáč, sú ochotní zaplatiť z vlastných prostriedkov požadovanú sumu.
Benedikty sa podľa jej slov nevedel k tomu hneď vyjadriť, preto podala písomnú žiadosť na mestský úrad, odkiaľ jej odpovedali, že mesto ani mestský úrad nemajú možnosť ovplyvňovať vysielanie nad rámec  zmluvy, uzavretej medzi mestom a RVTV.
„Pokiaľ ma pamäť neklame, ešte som nezažila také volebné obdobie, že by kandidáti na primátora nemohli prezentovať svoje programy v mestskej televízii,“ podotkla. „Moja žiadosť bola odstúpená konateľovi RVTV, avšak doposiaľ som oficiálnu odpoveď od neho nedostala.“
Ako ďalej uviedla, problém nevidí vo finančnej situácii RVTV, ale v osobných záujmoch. „Je zarážajúce, že obyvatelia „transparentného“ mesta nemajú právo a nárok nanič, len na platenie daní.“
Ďalší z kandidátov, Peter Šima (nez.), pripomenul, že v minulosti bolo realizované stretnutie kandidátov na primátora za okrúhlym stolom, aby sa prezentovali a zároveň prejavili svoje znalosti z vedenia a riadenia úradníckeho tímu mesta. To, že z uvedených príčin nebude RVTV konať, podľa neho výrazne poškodzuje pluralitu názorov, čo považuje za nedemokratické.
„Bolo by vhodné, aby RVTV sa neschovávala za „technické a personálne problémy“, ale jasne a zreteľne determinovala svoje problémy, z akého dôvodu, ako informačný článok, nekoná pre občanov, ktorí si to platia!“- dodal rozhorčene.
„Navrhol som, že zaplatím potrebné náklady. Vznikol ďalší problém – nie je moderátor. Aj moderátorov som oslovil, ale podľa všetkého sa hľadajú výhovorky a nie riešenia,“ potvrdil ďalší z kandidátov Ľubomír Takáč (PaS).

Capák: Budeme Babičovo-Burdigovo?

Podľa Milana Capáka (KSS) sa chce neodvysielaním diskusie súčasný primátor vyhnúť tvrdým otázkam k nedostatkom, ktoré tu za dva roky napáchal. „Pred očami ľudí by ťažko vysvetľoval vznik mesta, ktoré by sa mohlo v prípade jeho zvolenia nazvať aj Babičovo – Burdigovo.“
Jednoznačne je za odvysielanie besedy s kandidátmi na primátora. „Keď mohli byť doteraz Rožňavčania zdanení aj za vysielania, tak majú právo vidieť aj toto vysielanie. Samozrejme, že Burdiga sa bude oháňať tým, že mesto nemá peniaze a že RV TV je na tom zle.“

Zmluva hovorí aj o diskusných reláciách

Koncom júla zverejnilo mesto na svojej webovej stránke Obstaranie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov s predpokladanou hodnotou zákazky 60 tisíc eur na dvojročnú dobu trvania zmluvy s mestom.
Ako nám vysvetlila Mária Kardošová z mestského úradu, zodpovedná za verejné obstarávania, mesto musí postupovať aj v prípade zabezpečenia vysielania podľa zákona o verejnom obstarávaní. Len niekoľkodňové verejné obstarávanie malo jediného účastníka – Mestské televízne štúdio (RVTV).
Primátor Burdiga a konateľ Benedikty zmluvu podpísali 25. septembra. Mesto môže podľa zmluvy do obsahu vysielania priamo zasahovať: „V prípade výhrad odberateľa ku kvalite práce autora príspevku dodávateľa sa zmluvné strany zaväzujú riešiť takúto situáciu predovšetkým dohodou.“
Poslanec Radoslav Kovács (nez.) sa pred rokom vzdal členstva v dozornej rade RVTV, na svojom blogu to vysvetlil aj slovami: “Toto považujem za bezprecedentný zásah do fungovania verejnoprávneho média, ktorý môže už v blízkej budúcnosti zlákať tých, ktorí sú – alebo neskôr budú – pri moci, aby vstupovali so svojimi požiadavkami do priestoru, v ktorom nemajú čo robiť.”
Na základe objednávky odberateľa, teda mesta, sa dodávateľ (RVTV) v zmluve zaväzuje okrem iného vysielať aj „diskusné relácie zo štúdia.“  Tento záväzok mesto, v zastúpení primátora Burdigu, a RVTV, vedená konateľom Benediktym, zrejme opomenuli.
Dokument –  Zmluva o vytvorení a odvysielaní audiovizuálneho diela
Foto & Video: Archív infoRoznava.sk
SÚVISIACE ČLÁNKY:
RVTV sa podriadila vôli poslancov
Komu slúži mestská televízia?
Médiám hrozia za pravdu, nie za lož
“Je to historický moment” – rozhovor redaktora denníka Sme Mikuláša Jesenského s predchádzajúcou konateľkou RVTV Alžbetou Palcsóovou o neodvysielaní priameho prenosu z rokovania zastupiteľstva pred doplňujúcimi primátorskými voľbami v roku 2012

Tom Nicholson o médiách počas Gombaseckého letného tábora v Krásnohorskom Podhradí – 20. 7. 2013

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

Zaradené pod:
× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery