Baníckemu múzeu má šéfovať Ján Hlobil

V máji bolo vyhlásené výberové konanie na post riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave. Jeho doterajším šéfom bol Jozef Csobádi, ktorý v múzeu pracuje naďalej. Záujemcovia o uvoľnenú stoličku sa mali možnosť prihlásiť do 6. júna.
Zaujímalo nás, kto sa o tento post uchádzal, kto bol úspešný, kedy nastúpi do funkcie a v akom poradí skončili neúspešní kandidáti.
Ako nám potvrdila Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu KSK, do konkurzu sa prihlásili štyria uchádzači. „Konkurzná komisia odporučila predsedovi KSK Jána Hlobila. Ak sa predseda stotožní s návrhom, bude predložený na októbrové zasadnutie Zastupiteľstva KSK s nástupom od 1. novembra.“
Komisia neurčovala ďalšie poradie adeptov, jej členmi boli podpredsedovia KSK Emil Ďurovčík a István Zachariáš, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Jana Kovácsová, riaditeľ Východoslovenského múzea Košice Róbert Pollák a riaditeľ Slovenského technického múzea Košice Eugen Labanič.
Zaujímalo nás tiež, ako sa stal z doterajšieho riaditeľa historik múzea.
„Zaradenie pána Csobádiho na pozíciu historika je vecou terajšieho povereného riaditeľa. Je v jeho kompetencii, koho vyberie na neobsadené miesto. Zriaďovateľ do týchto záležitostí nevstupuje,“ vysvetlila Bobríková. Dôvodom na odchod z funkcie bola podľa nej vlastná žiadosť Csobádiho.
Pripomenula, že bol riaditeľom múzea dlhé roky a urobil  v ňom veľký kus práce. „Dostal za to aj plaketu predsedu KSK. Zaslúži si za ňu poďakovanie a nie podivné otázky, smerované k dehonestovaniu jeho schopnosti zastávať post historika – odborného pracovníka múzea.“
Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj bývalému riaditeľovi, na naše otázky neodpovedal.

Hlobil: Prijatie nie je podmienené konkurzom

Ako pre infoRoznava.sk uviedol nominovaný riaditeľ Ján Hlobil, diplom získal na Baníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. „V oblasti kultúry, konkrétne múzejníctva, som odpracoval osem rokov. Vykonával som funkciu historika baníctva, hutníctva, geológie a päť rokov som bol členom vedenia  Baníckeho múzea v Rožňave ako vedúci muzeologického oddelenia.“
Podotkol, že počas praxe riešil viacero projektov v oblasti pracovného zaradenia a jeho práca bola podmienená znalosťou a dodržiavaním zákona o múzeách a galériách. Aké sú jeho zámery s múzeom, s ktorými bol úspešný vo výberovom konaní, zodpovie až po vymenovaní do funkcie. „Podľa môjho úsudku a rozsahu toho, na čo sa pýtate, nie je to možné naformulovať na odpoveď do mailu a nepodlieha to zákonu o zverejňovaní informácií.“
Spýtali sme aj na vymenovanie jeho doterajšieho šéfa, ktorému robil zástupcu, na post historika bez výberového konania. Ako uviedol, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zriaďovacej listiny múzea je v plnej kompetencii štatutárneho orgánu prijímanie uchádzačov o prácu do pracovného pomeru. „V týchto intenciách som postupoval aj v predmetnom prípade. Prijatie do pracovného pomeru na post historika v nijakom prípade nie je podmienené výberovým konaním.“

Pozícia historika bola neobsadená

Na priebeh a výsledky výberového konania a obsadenie postu historika doterajším riaditeľom, sme sa pýtali troch neúspešných kandidátov.
„Šla som tretia v poradí a strávila som v spoločnosti komisie najdlhší čas – 30 minút. Najaktívnejšie sa pýtali odborní členovia komisie, ktorí pochválili moju stratégiu a zdôraznili, že som si všimla najviac nedostatkov spomedzi všetkých kandidátov,“ priblížila Lenka Bischof. Vymenovanie doterajšieho riaditeľa na post historika nekomentovala, pretože ide o internú záležitosť múzea a nepozná bližšie okolnosti, ktoré viedli povereného riaditeľa k tomuto kroku.
„Otázky sa týkali predovšetkým projektu rozvoja múzea a zvlášť problematických záležitostí,“ potvrdila ďalšia uchádzačka Silvia Lörinčíková. „Viem o tom, že múzeum malo neobsadenú pozíciu v odbore História II. Predpokladala som, že šlo len o dočasné riešenie, pokiaľ nebude menovaný riaditeľ múzea.“
Posledný z trojice neúspešných kandidátov, Martin Kováč, pracovník Baníckeho múzea, sa nechcel k veci vyjadrovať.
Foto: Archív infoRoznava,sk / Ján Hlobil (prvý sprava) na vernisáži výstavy z cyklu Rožňavské radiály

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery