Banícke múzeum v Rožňave sprístupňuje autorskú výstavu diel Rolanda Neupauera

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvára v priestoroch Galérie Baníckeho múzea autorskú výstavu malieb Rolanda Neupauera s názvom Internácia.
Výstava bude sprístupnená v dňoch 3.11. až 20.12.2016. Otvorenie výstavy autorom sa uskutoční 25.11.2016 o 17:00 hod.
Roland Neupauer, narodený 7.4.1980 v Rožňave, je absolventom Vysokej školy výtvarných umení  v Bratislave, odbor maľba, ateliér profesora J. Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť.
Autor o svojej tvorbe hovorí: „Svoju tvorbu vnímam ako vnútornú tak i vonkajšiu inklináciu k priestoru a subjektivite prejavu. Najčastejšie by som svoj štýl definoval ako zmes zátiší, teda inšpiráciu z krajiny – stromy, rastlinstvo, atď…, zároveň abstrakciu s expresívnymi vstupmi. Charakter i témy sa menia ani nie nejakým programom, ale skôr mojím stavom a charakterom, všeobecnou náladou, či momentmi prežívania a vizualizovania si obrazov sveta navôkol.“
Roland Neupauer sa stotožnil s témou internácie ako núteným pobytom vo vyhranenom priestore, ktorý ako problém a jeho vyriešenie sa stával a je obrazom stavu danej spoločnosti.
Zdroj: Banícke múzeum, Pavol Horváth, oddelenie propagácie

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery