Animátorské oldstars

Od piatku do nedele sa v Rožňave stretlo takmer 70 mladých lídrov starších ako 16 r. z 8 slovenských stredísk Domky na podujatí s názvom „Animátorské oldstars“.
Všetci títo animátori sa už viac rokov venujú deťom a mládeži,
často z rôznych patologických prostredí a vystavených rôznym formám diskriminácie. Program obsahoval viaceré príležitosti pre vzájomnú výmenu skúseností týchto mienkotvorných mladých ľudí a aktivity pre rozvoj ich tímovej spolupráce. Prakticky celú sobotu strávili na ihrisku na Nám. baníkov 30, kde si zmerali sily v hokejbale.
dobrovoľníci z Michaloviec. Ostatné miesta si rozdelila Žilina, Banská Bystrica, Trnava, Prešov a Rožňava. Tu sa ako najsilnejší tím ukázali mladí z Dubnice nad Váhom, druhí boli Humenčania a tretí mladíPodujatie bolo odporené Úradom vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Rožňava bola vybratá pre túto akciu zámerne práve kvôli jej polohe, umožňujúcej stretnutie až prienik rôznych kultúr.
Mali sme česť privitať aj viacerých vzácnych hostí: z Bratislavy dona Karola Maníka, provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku, pána primátora Mesta Rožňava MUDr. Vladislava Laciaka a z Petržalky dona Pavla  Michalku, zodpovedného za saleziánsku rodinu na Slovensku.
Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa Animátorské oldstars mohlo uskutočniť. Zvlášť ďakujeme za podporu Bufetu pod vežou a p. Katríne Agócsovej, majiteľke Secondhandu na Šafárikovej 10.
Viac podrobností aj s fotogalériou nájdete na www.roznava.domka.sk.
PaedDr. Pavol Piatrov, Domka Rožňava
domka2domka3

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli